WARSZTATY PRAKTYCZNE VDA 6.3:2023

AUDIT PROCESU VDA 6.3:2023 – CO TO JEST ?

Audit procesu jest metodą niezależnej analizy i oceny procesów powstawania i realizacji wyrobu i ich skuteczności. Standard VDA 6.3 jest realizowany zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

Audity procesu VDA 6.3 mogą być realizowane zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach zewnętrznych w całym cyklu życia wyrobu i są zgodne z wymaganiami IATF 16949. Audit procesu jest odpowiedni dla małych, średnich i dużych organizacji.

Zasadniczo możliwe jest stosowanie tego tomu w całym cyklu życia wyrobu. W tomie rozróżnione są:

 • analiza potencjału;
 • rozwój wyrobu i procesu produkcyjnego;
 • realizacji wyrobu i procesu produkcyjnego;
 • produkcja seryjna.

Celem auditu procesu jest sprawdzenie zgodności rozpatrywanych procesów/ kroków procesu z wymaganiami dla procesu i wyrobu. Rozpoznawanie niezgodności oceniane są systemem punktowym w odniesieniu do ryzyka dla procesów/wyrobu oraz dokumentowane są jako ustalenie auditowe.

Zastosowanie auditu procesu wg VDA 6.3 może zmieniać się w zależności od wyboru elementów procesu i czasu jego przeprowadzenia. w produkcji seryjnej audit procesu służy regularnemu nadzorowi procesów seryjnych i może być ponadto używany w sposób zorientowany na zdarzenia.

Standard auditu VDA 6.3 może być stosowany w całym cyklu życia wyrobu, począwszy od wyboru potencjalnych dostawców (P! Analiza potencjału), poprzez rozwój wyrobu i procesu produkcyjnego (P2-P4), aż do obsługi seryjnej i obsługi po zakończeniu produkcji seryjnej (P5-P7).

Zasadniczo każda organizacja ma prawo do stosowania elementów procesu w czasie rozwoju wyrobu i procesu produkcyjnego oraz produkcji seryjnej zgodnie z własnymi potrzebami.

Źródło: Audit procesu – Zarządanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym, Tom 6, część 3; wydanie 4, styczeń 2023.

WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA AUDITORÓW PROCESU VDA 6.3:2023 – CEL SZKOLENIA:

Celem warsztatów jest kompleksowe przeszkolenie/udoskonalenie auditorów procesu w zakresie efektywnego stosowania i interpretacji nowych wymagań standardu VDA 6.3:2023, z naciskiem na poprawę umiejętności auditowania procesów w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych. Warsztaty mają na celu przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu terminów, definicji oraz zasad podejścia procesowego i bazującego na ryzyku. Uczestnicy zdobędą również praktyczne umiejętności w ocenie kryteriów obserwacji i degradacji, a także analizie przypadków z życia wziętych w różnych obszarach procesów produkcyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie.
 • Przypomnienie terminów i definicji – auditowanie.
 • Przypomnienie zasad podejścia procesowego
 • Przypomnienie podejścia bazującego na ryzku.
 • Kryteria oceny obserwacji  – przypomnienie.
 • Kryteria degradacji.
 • P2 zarządzanie projektem:
  • Wymagania/Przykłady realizacji.
  • Studium przypadku – przykład.
 • P3 planowanie projektowania wyrobu i procesu.
  • Wymagania/Przykłady realizacji.
  • Studium przypadku – przykład.
 • P4 realizacja  projektowania wyrobu i procesu.
  • Wymagania/Przykłady realizacji.
  • Studium przypadku – przykład.
 • P5 Zakupy
  • Wymagania/Przykłady realizacji.
  • Studium przypadku – przykład.
 • P6 Produkcja.
  • Wymagania/Przykłady realizacji.
  • Studium przypadku – przykład.
 • P7 Serwis klienta .
  • Wymagania/Przykłady realizacji.
  • Studium przypadku – przykład.
 • Podsumowanie i zakończenie.

GRUPA ODBIORCZA:

 • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni, którzy przeprowadzają audity procesów w branży motoryzacyjnej.
 • Specjaliści ds. jakości i menedżerowie projektów, którzy regularnie uczestniczą w auditach i są odpowiedzialni za utrzymanie standardów zgodnie z VDA 6.3.
 • Konsultanci i trenerzy ds. systemów zarządzania jakością, którzy chcą aktualizować swoją wiedzę o najnowsze wymagania standardu VDA 6.3:2023.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Uczestnicy zaktualizują swoją wiedzę o najnowszych wymaganiach i zmianach w standardzie VDA 6.3:2023, co pozwoli im na skuteczniejsze przeprowadzanie audytów procesów zgodnie z aktualnymi standardami branży motoryzacyjnej.
 • Zdobędą praktyczne doświadczenie poprzez analizę studiów przypadku, co umożliwi lepsze zrozumienie realnych scenariuszy w pracy audytora procesu i nauczy efektywnego stosowania teorii w praktyce.
 • Rozwiną umiejętności w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka w różnych fazach procesów produkcyjnych, co przyczyni się do podnoszenia jakości i efektywności audytów procesów.
 • Wzmocnią swoje kompetencje w ocenie i raportowaniu w kontekście potrzeb klienta i wymagań serwisowych, co jest kluczowe dla długoterminowej współpracy i satysfakcji klientów.
 • Będą lepiej przygotowani do zarządzania projektami i procesami w kontekście audytów, co zwiększy ich wartość jako audytorów i specjalistów w organizacji.

Warsztaty te zapewnią auditorom nie tylko aktualizację wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego zarządzania i audytowania procesów zgodnie z najnowszymi standardami VDA, co jest istotne dla ciągłego doskonalenia systemów jakości w branży motoryzacyjnej.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 19.03.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.