FMEA AIAG&VDA

PFMEA AIAG VDA – CO TO JEST ?

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) zgodnie z VDA (Verband der Automobilindustrie) to systematyczna metoda analizy, która służy identyfikacji, ocenie oraz redukcji ryzyka wystąpienia niezgodności w procesach produkcyjnych i produktach. W kontekście szkolenia PFMEA AIAG VDA, podejście to integruje standardy amerykańskie (AIAG) i niemieckie (VDA), umożliwiając kompleksową analizę zgodną z obydwoma systemami.

W skrócie, FMEA zgodnie z VDA polega na:

 1. Nowym podejściu PFMEA AIAG VDA 2019: Szkolenie zapoznaje uczestników z aktualnymi wytycznymi i metodologią analizy, umożliwiając ich praktyczne zastosowanie.

 2. Różnicach między podejściem AIAG a VDA: Uczestnicy poznają różnice między amerykańskim podejściem AIAG PFMEA a niemieckim VDA i nauczą się je rozpoznawać, co pozwoli im lepiej zrozumieć oba systemy.
 3. Skutecznej analizie ryzyka: Uczestnicy nauczą się efektywnie analizować ryzyko związanego z procesami i produktami, uwzględniając techniczne aspekty redukcji ryzyka.
 4. Dokumentacji działań zapobiegawczych: Uczestnicy nabędą umiejętności w poprawnym dokumentowaniu działań prewencyjnych i wykrywania uszkodzeń, co przyczyni się do lepszego zarządzania procesami i produktami.

Wartości dodane po szkoleniu obejmują zdolność uczestników do przeprowadzania kompleksowych analiz FMEA dla różnych procesów w organizacji, identyfikację obszarów ryzyka i skuteczną poprawę jakości procesów oraz prawidłową dokumentację działań zapobiegawczych. Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje praktyczne ćwiczenia oraz omówienie zmian w formularzach i ich praktyczne zastosowanie.

PFMEA AIAG VDA – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia FMEA AIAG VDA jest zapoznanie się z nowym podejściem podręcznika jakości dotyczącego analizy przyczyn i skutków niezgodności procesu (PFMEA) skorelowanego z niemieckim podejściem VDA, jako połączenie wymagania podejścia amerykańskiego (AIAG) i niemieckiego (PFMEA AIAG VDA 2019).

Uczestnicy szkolenia:

 • Poznają nowe podejście PFMEA AIAG VDA 2019 i nauczą się je interpretować w praktyce.
 • Poznają różnice pomiędzy poprzednim podejściem amerykańskiego podręcznika AIAG PFMEA a nowym, skorelowanym z niemieckim VDA i nauczą się owe różnice rozpoznawać.
 • Nauczą się dokonywać skutecznej i efektywnej analizy PFMEA VDA 2019 w celu uwzględnienia technicznych aspektów redukcji ryzyka.
 • Nauczą się poprawnie dokumentować działania zapobiegania i wykrywania uszkodzeń.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie – terminy i definicje
 2. Różnice PFMEA VDA – QMC versus PFMEA AIAG – VDA
 3. FMEA – techniczna analiza ryzyka a ryzyka producenta
 4. Rola kierownictwa i zespołu w analizie FMEA
 5. Różnice DFMEA versus PFMEA
 6. Etapy i kroki analizy PFMEA nowe podejście.
  • Planowanie i przygotowanie

Ćwiczenie 1: Planowanie i przygotowanie

  • Analiza struktury: proces flow, kroki procesu , 4M

Ćwiczenie 2: Analiza struktury procesu

  • Analiza funkcji – P diagram, Co jest realizowane – jak ?, drzewo funkcji, analiza funkcji – fokus element

Ćwiczenie 3: Analiza funkcji

  • Analiza uszkodzeń: struktura i typy uszkodzeń, zależność FM, FE, FC, struktura uszkodzeń system – podsystem

Ćwiczenie 4: Analiza uszkodzeń

  • Analiza ryzyka: kontrole prewencyjne, kontrole detekcyjne: Tabele wagi skutku (Severity), występowania (Occurence), detekcja (Detection), Priorytety działań, tabela priorytetów
  • Optymalizacja
  • Dokumentowanie rezultatów

Ćwiczenie 5: Analiza ryzyka, Optymalizacja, Dokumentowanie rezultatów

 1. Zmiany w formularzach i ich praktyczne zastosowanie
 2. Podsumowanie i zakończenie.

GRUPA ODBIORCZA:

Grupa odbiorcza szkolenia PFMEA AIAG VDA obejmuje przede wszystkim pracowników związanych z zarządzaniem jakością, inżynierów produkcji, specjalistów ds. jakości, oraz wszystkich zaangażowanych w procesy produkcyjne i zapewnianie jakości w organizacji. Ponadto, szkolenie może być przydatne dla kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzór nad procesami produkcyjnymi oraz dla osób zajmujących się dokumentacją i analizą ryzyka. Grupa odbiorcza może również obejmować inżynierów produktu oraz osoby odpowiedzialne za rozwój produktu, ponieważ szkolenie dotyczy również analizy ryzyka produktu. Ostatecznie, wszyscy pracownicy zainteresowani doskonaleniem procesów produkcyjnych i zapewnianiem wysokiej jakości produktów mogą skorzystać z tego szkolenia, aby zrozumieć i wdrożyć efektywne metody analizy ryzyka i działań zapobiegawczych.

Wartości dodane po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia:

 • Nabędą umiejętności prowadzenia analizy FMEA dla wszystkich procesów w Organizacji.
 • Rozpoznają obszary zagrożeń w Organizacji oraz dokonują skutecznej poprawy jakości w procesach Organizacji.
 • Poprawnie dokumentują działania zapobiegawcze.
 • Przeprowadzą analizy ryzyka produktu i procesu w przypadku odpowiedzialności za produkt.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 12.11.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.