MSA A VDA 5

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA A ZDOLNOŚĆ POMIARÓW VDA 5.

VDA 5 – CO TO JEST ?

VDA 5 to standard opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (Verband der Automobilindustrie), który dotyczy oceny i analizy systemów pomiarowych używanych w procesach kontroli jakości w przemyśle automotive. Standard ten skupia się na metodologii statystycznej oceny zdolności pomiarowych, co jest kluczowe dla zapewnienia wiarygodności i dokładności pomiarów w kontekście kontroli jakości oraz ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych.

Cel VDA 5:

Celem standardu VDA 5 jest zapewnienie jednolitych wytycznych dla oceny zdolności systemów pomiarowych, które są niezbędne do monitorowania i kontroli jakości produkcji. Standard określa, jak oceniać powtarzalność i odtwarzalność pomiarów, jak również inne parametry takie jak stabilność, liniowość i zgodność systemów pomiarowych.

Zastosowanie VDA 5:

VDA 5 jest wykorzystywany do analizy i oceny systemów pomiarowych, aby zapewnić, że dane uzyskane w procesach pomiarowych są wiarygodne i mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji o jakości produktu. Jest to szczególnie istotne w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie wysokie standardy jakości i dokładność są kluczowe.

Porównanie VDA 5 z innymi standardami:

VDA 5 często jest porównywany z metodologią MSA (Measurement Systems Analysis) opracowaną przez AIAG (Automotive Industry Action Group). Obie metodologie mają na celu ocenę i zapewnienie odpowiedniej zdolności systemów pomiarowych, ale mogą się różnić szczegółami implementacji i specyficznymi wymaganiami. VDA 5 jest specyficznie dostosowany do potrzeb i wymagań niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, podczas gdy MSA jest bardziej powszechnie stosowany na poziomie międzynarodowym.

Kluczowe aspekty VDA 5:

 • Definicje i ocena powtarzalności oraz odtwarzalności pomiarów.
 • Badania stabilności i liniowości systemów pomiarowych.
 • Zaawansowane metody statystyczne, takie jak analiza ANOVA, do oceny skuteczności systemów pomiarowych.
 • Procedury oceny zdolności pomiarowej dla różnych typów kontroli, w tym kontroli atrybutowej i niszczących.

VDA 5 jest niezbędnym narzędziem dla inżynierów jakości i specjalistów ds. metrologii w branży motoryzacyjnej, umożliwiającym rzetelną i efektywną ocenę systemów pomiarowych, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości i efektywności produkcji.

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA A ZDOLNOŚĆ POMIARÓW VDA 5 – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat standardów i metodologii oceny systemów pomiarowych zgodnie z VDA 5 oraz MSA (Measurement Systems Analysis). Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników, jak skutecznie analizować i oceniać zdolności pomiarowe wykorzystywanych systemów, co jest kluczowe dla zapewnienia dokładności i wiarygodności pomiarów w kontekście kontroli jakości oraz ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 • Wymagania ISO 9001 i IATF 16949 w zakresie analizy systemów pomiarowych.
 • Wymagania AIAG MSA i VDA 5 – podobieństwa i różnice.
 • Podstawy statystyczne.
 • Zasady doboru przyrządów pomiarowych wg AIAG i VDA 5 dla kontroli jakości i dla SPC.
 • MSA a zmiany w procesie kontroli.
ĆWICZENIE:
 • Powtarzalność i odtwarzalność pomiarów – definicje.
 • Badanie stabilności i liniowości.
 • Badanie przyrządu – wskaźnik Cg/Cgk, QMP/QMS. 
 • Procedura II (metody RM i ARM).
 • Badanie MSA przy braku wpływu operatora na pomiar.
 • Badanie skuteczności kontroli dla badań niszczących.
 • Metody zaawansowane (w tym ANOVA) – przegląd.
ĆWICZENIE:

Kontrole atrybutowe:

 • Ocena skuteczności pomiarów – E.
 • Obliczanie false rate i miss rate (FR, FA).
 • Metoda krótka (short method).
 • Metoda detekcji sygnałów (SDM).
ĆWICZENIE:
 • Przeprowadzenie MSA dla wybranych kontroli.

Post – test.

GRUPA ODBIORCZA:

 • Inżynierowie i technicy jakości odpowiedzialni za procesy pomiarowe w przemyśle motoryzacyjnym i innych sektorach produkcyjnych.
 • Pracownicy działów R&D oraz produkcji, którzy są zaangażowani w projektowanie i wdrażanie systemów pomiarowych.
 • Specjaliści ds. metrologii i audytorzy wewnętrzni, którzy przeprowadzają oceny i audyty systemów pomiarowych.
 • Menedżerowie projektów i liderzy zespołów, którzy muszą zrozumieć i nadzorować efektywność systemów pomiarowych w swoich organizacjach.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Uczestnicy zyskają zdolność do przeprowadzania skutecznych analiz systemów pomiarowych, co umożliwi precyzyjne monitorowanie i ocenę procesów produkcyjnych.
 • Poprawa kompetencji w zakresie stosowania zaawansowanych metod statystycznych takich jak ANOVA, co zwiększa dokładność analizy danych pomiarowych.
 • Rozwinięcie umiejętności w zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z systemami pomiarowymi, co przyczyni się do redukcji kosztów związanych z błędami produkcyjnymi i poprawi ogólną jakość wyrobów.
 • Zdobycie wiedzy na temat różnic i podobieństw między metodologiami VDA 5 i MSA, co pozwoli na lepsze dostosowanie praktyk pomiarowych do specyficznych wymagań i standardów międzynarodowych.
 • Wzmocnienie zdolności organizacji do samodzielnego przeprowadzania certyfikacji i kontroli jakości, co zwiększa niezależność i konkurencyjność na rynku.

Szkolenie to jest niezbędne dla podnoszenia standardów metrologicznych i jakościowych, szczególnie w branżach o wysokich wymaganiach precyzji i niezawodności, jak przemysł motoryzacyjny.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 20.01.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

MSA_VDA5_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte lub odwołane, Klienci zostaną o tym poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.