AUDITOR WEWNĘTRZNY IATF 16949

AUDYTOWANIE NORMY IATF 16949 – CO TO JEST AUDIT WEWNĘTRZNY ?NA CZYM POLEGA ? KIM JEST AUDYTOR WEWNĘTRZNY IATF 16949:2016 ?

Audit wewnętrzny to proces oceny i oceny systemu zarządzania jakością wewnątrz organizacji przez niezależnych pracowników lub zespoły, zwanych auditorami wewnętrznymi. W ramach auditu wewnętrznego, audytorzy oceniają zgodność działań i procesów organizacji z wymaganiami określonymi w standardach, procedurach, politykach oraz innymi dokumentami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Celem audytu wewnętrznego jest zapewnienie, że system zarządzania jakością działa efektywnie, identyfikuje obszary do doskonalenia oraz przestrzega przepisów i standardów branżowych.

Audytowanie systemu według normy IATF 16949 polega na systematycznej ocenie zgodności oraz skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w organizacji. Proces auditu wewnętrznego obejmuje przegląd dokumentacji, procedur i działań podejmowanych przez firmę w zakresie zapewnienia jakości w procesach produkcyjnych, zarządzaniu ryzykiem oraz doskonaleniu systemu.

Audytorzy wewnętrzni, którzy są zwykle szkoleni i certyfikowani, są odpowiedzialni za przeprowadzanie tych auditów. Podczas auditu wewnętrznego, audytorzy oceniają, czy organizacja spełnia wymagania normy IATF 16949 poprzez analizę dokumentacji, rozmowy z pracownikami, obserwację procesów oraz ewentualne przeprowadzanie testów.

W trakcie audytu, audytorzy zwracają uwagę na takie elementy jak:
 • Zgodność dokumentacji: Auditorzy sprawdzają, czy dokumentacja związana z systemem zarządzania jakością jest kompletna, aktualna i zgodna z wymaganiami normy.
 • Implementacja procedur: Audytorzy oceniają, czy procedury jakości są właściwie wdrożone i stosowane w praktyce.
 • Efektywność działań: Analizują, czy działania podejmowane przez organizację są skuteczne w zapewnieniu jakości produktów oraz ciągłym doskonaleniu systemu.
 • Identyfikacja niezgodności: W przypadku wykrycia niezgodności dokładnie dokumentują swoje obserwacje oraz sugerują działania naprawcze i zapobiegawcze.
 • Ocena skuteczności działań korygujących: Sprawdzają, czy działania podjęte w wyniku poprzednich audytów były skuteczne w eliminacji niezgodności.

Audytorzy wewnętrzni odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że organizacja działa zgodnie z normą IATF 16949 oraz ciągle doskonali swoje procesy, co przyczynia się do poprawy jakości produktów i zwiększenia zaufania klientów.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY IATF 16949:2016 – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat audytowania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą IATF 16949:2016 oraz przygotowanie ich do pełnienia roli audytorów wewnętrznych w swoich organizacjach. Uczestnicy zdobędą głębsze zrozumienie wymagań normy, kluczowych terminów i definicji, oraz przeglądu istotnych zmian w najnowszym wydaniu standardu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie.
 • Terminy i definicje IATF 16949.
 • Istotne zmiany w ostatnim wydaniu.
 • Podejście procesowe.
 • Definiowanie ryzyka?
 • 4 kroki w określaniu pytań audytowych.
 • Kontekst organizacji a wymagania?
 • System zarządzania jakością.
 • Ćwiczenie: Kontekst organizacji – Interpretacja / lista pytań audytowych.
 • Przywództwo – wymagania.
 • Ćwiczenie: Przywództwo – Interpretacja / lista pytań audytowych.
 • Planowanie: Wymagania.
 • Ćwiczenie: Planowanie – Interpretacja / lista pytań audytowych.
 • Działania w odniesieniu do ryzyka i możliwości.
 • Działania wspierające: wymagania.
 • Ćwiczenie: Działania wspierające – Interpretacja / lista pytań audytowych.
 • Działania operacyjne – wymagania.
 • Ćwiczenie: Działania operacyjne – Interpretacja / lista pytań audytowych.
 • Ocena osiągnięć – wymagania.
 • Ćwiczenie: Ocena osiągnięć – Interpretacja / lista pytań audytowych.
 • Doskonalenie – wymagania.
 • Ćwiczenie: Doskonalenie – Interpretacja / lista pytań audytowych.
 • Podsumowanie i zakończenie.
 • Egzamin.

GRUPA ODBIORCZA:

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm, którzy pełnią lub będą pełnić rolę audytorów wewnętrznych w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą IATF 16949:2016. Obejmuje to pracowników działów jakości, inżynierów jakości, menedżerów operacyjnych oraz inne osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności procesów z wymaganiami normy.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Zwiększenie kompetencji: Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat audytowania systemu jakości zgodnie z normą IATF 16949:2016, co pozwoli im skuteczniej wykonywać swoje obowiązki jako audytorzy wewnętrzni.
 • Gotowość do audytów: Szkolenie przygotuje uczestników do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych zgodnie z IATF 16949 w swoich organizacjach, poprzez omówienie kroków audytowych, interpretację wymagań oraz praktyczne ćwiczenia.
 • Zrozumienie zmian: Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z istotnymi zmianami w najnowszym wydaniu normy IATF 16949:2016 oraz zrozumienia ich implikacji dla praktyki audytorskiej.
 • Podniesienie jakości systemu: Dzięki zdobyciu wiedzy i umiejętności audytowania, uczestnicy będą w stanie identyfikować obszary do doskonalenia i wprowadzać skuteczne działania korygujące, co przyczyni się do podniesienia jakości systemu zarządzania jakością w organizacji.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Szkolenie prowadzone jako moduł II.

Uczestnicy muszą mieć wcześniej zaliczony moduł z wymagań IATF 16949:2016 oraz wszystkich podręczników jakości (AIAG core tools: APQP, SPC, MSA, FMEA, PPAP, Problem solving).

Szkolenie prowadzone przez audytora jednostki certyfikującej.

Certyfikat ukończenia szkolenia zawiera informację o tym, iż Uczestnik zdał egzamin i ukończył szkolenie. Certyfikat zawiera również informację dotyczącą modułu ISO 19011:2018 – zasady i wytyczne dotyczące audytowania.

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 23.09.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa trenera Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.