WYMAGANIA NORMY IATF 16949

WYMAGANIA STANDARDU IATF 16949:2016 – WPROWADZENIE: CO TO JEST ? 

Standard IATF 16949:2016 dla branży motoryzacyjnej, jako pierwsza edycja, została wydana 1 października 2016 roku przez Międzynarodowy Zespół Operacyjny Przemysłu Motoryzacyjnego (International Automotive Task Force, IATF). Reprezentuje innowacyjny dokument, biorąc pod uwagę silną orientację na klienta, z uwzględnieniem szeregu skorelowanych wymagań poprzednich klientów. Celem standardu IATF 16949 jest opracowanie systemu jakości, który zapewnia ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz ograniczanie zmienności i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw sektora motoryzacyjnego.

Nowy standard IATF 16949:2016 jest następcą specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009. Dotyczy projektowania i rozwoju produktu, jak również produkcji oraz, w stosownych przypadkach, montażu i serwisu produktów związanych z motoryzacją. Nie może być uznana za samodzielny standard systemu zarządzania jakością, lecz musi być rozumiana jako uzupełnienie i stosowana w połączeniu z ISO 9001: 2015.

WYMAGANIA STANDARDU IATF 16949:2016 – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat wymagań standardu IATF 16949:2016 oraz przekazanie narzędzi i strategii niezbędnych do skutecznego wdrożenia tych wymagań w praktyce w branży motoryzacyjnej. Głównym celem jest umożliwienie uczestnikom zrozumienia zmian w zasadach zarządzania jakością oraz identyfikacja kluczowych obszarów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w procesie wdrażania standardu.

PROGRAM SZKOLENIA:

PRE TEST

 • IATF 16949 dlaczego nie ISO/TS 16949?
 • Zmiana zasad zarządzania – co jest nowe?
 • Zmiany w podejściu procesowym.
 • Przywództwo i jego rola w SZJ.
 • Podejście oparte o zidentyfikowane ryzyka.
 • Terminy stosowane w automotive – co jest nowe?
 • Zakres systemu jakości a korporacyjne podejście + CSR.
 • Zapewnienie zgodności wyrobów i procesów podejście klientowskie i prawne.
 • Bezpieczeństwo wyrobu – nowe podejście.
 • Przywództwo kierownictwa a podejście do odpowiedzialności i efektywności / skuteczność procesów.
 • Odpowiedzialności i uprawnienia – zakres i ich ważność.
 • Planowanie z uwzględnieniem analizy ryzyka wewnętrznego/zewnętrznego i szans.
 • Definiowanie celów i planowanie ich realizacji.
 • Podejście wielodyscyplinarne w planowaniu zakładu z uwzględnieniem ryzyka, systemy pomiarowe i laboratoria.
 • Rola kompetencji/motywacji w organizacji, kompetencja auditorów II strony.
 • Udokumentowana informacja – czy to zastępuje nadzór nad zapisami i dokumentami SJ?
 • Operacyjne planowanie i nadzorowanie/sterowanie.
 • Wymagania dla wyrobu i usługi – projektowanie wyrobu/procesu i zatwierdzanie.
 • Sterowanie procesami/wyrobami/usługami dostarczanymi z zewnątrz – co należy udokumentować, co należy uregulować?
 • Produkcja i dostarczanie usługi – co jest ważne po SOP?
 • Zwolnienie wyrobu i usługi – strukturalne podejście w Automotive.
 • Sterowanie/nadzorowanie wynikami nie spełniającymi wymagań strukturalne podejście w Automotive.
 • Ocena osiągnięć – perspektywa klienta, metody statystyczne, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania.
 • Poprawa – E.P.(P/Y), problem solving: strukturalne podejście.
 • Podsumowanie i zakończenie.

POST TEST.

GRUPA ODBIORCZA:

Grupą odbiorczą szkolenia są pracownicy przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, w tym kadra kierownicza, specjaliści ds. jakości, inżynierowie produkcji, audytorzy wewnętrzni oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949:2016.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Umiejętność zdefiniowania i zrozumienia terminologii specyficznej dla branży motoryzacyjnej oraz zidentyfikowanie kluczowych pojęć i wymagań standardu IATF 16949:2016.
 • Nabycie umiejętności planowania z uwzględnieniem analizy ryzyka zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, co pozwoli na skuteczne dostosowanie organizacji do nowych wymagań.
 • Poszerzenie wiedzy na temat procesów zarządzania jakością, w tym planowania, monitorowania, sterowania oraz poprawy, zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949:2016.
 • Przygotowanie do przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz oceny osiągnięć zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949:2016, co pozwoli na skuteczne zarządzanie i utrzymanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 01.01.2017r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.