PROGRAM SZKOLENIA WYMAGANIA NORMY AS 13100:2021

AESQ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS FOR AERO ENGINE DESIGN AND PRODUCTION ORGANIZATIONS – AS/EN 13100:2021

WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AESQ DLA ORGANIZACJI PROJEKTUJĄCYCH I PRODUKUJĄCYCH SILNIKI LOTNICZE ZGODNIE z AS/EN 13100:2021

PRE – TEST

 • Wstęp – cel i rola normy.
 • Zakres (rozdział 1 AS/EN13100).
 • Dokumentów mające zastosowanie (rozdział 2 AS/EN13100).
 • Określenia i definicje (rozdział 3 AS/EN13100).

Część A – AS 9100 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania dla organizacji lotniczych, kosmicznych i obronnych – wymagania dodatkowe AESQ:

 • Kontekst organizacyjny (rozdział 3 AS/EN13100 cz. A).
 • Przywództwo (rozdział 5 AS/EN13100 cz. A).
 • Planowanie (rozdział 6 AS/EN13100 cz. A).
 • Zaplecze (rozdział 7 AS/EN13100 cz. A).
 • Operacje (rozdział 8 AS/EN13100 cz. A).
 • Ocena wyników działania (rozdział 9 AS/EN13100 cz. A).
 • Doskonalenie (rozdział 10 AS/EN13100 cz. A).

Część B – AS 9145 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części do produkcji (PPAP) – wymagania dodatkowe AESQ:

 • Wstęp (rozdział 1 AS9145).
 • Zakres (rozdział 2 AS9145).
 • Odniesienia (rozdział 3 AS9145).
 • Zaawansowane planowanie jakości wyrobów APQP (rozdział 4 AS9145):
  • Wymagania ogólne.
  • Zaawansowane planowanie jakości wyrobu zarządzanie projektem.
   • Faza 1 Wymagania – planowanie.
   • Faza 2 Wymagania – projektowanie i rozwój produktu.
   • Faza 3 Wymagania – projektowanie i rozwój Procesu.
   • Faza 4 Wymagania – walidacja wyrobu i procesu.
   • Faza 5 Wymagania – bieżąca produkcja, użytkowanie i usługi po dostawie.
 • Zatwierdzanie części PPAP (rozdział 5 AS9145):
  • Wymagania dotyczące procesu zatwierdzania części do produkcji.
  • Dokumentacja i składanie dokumentów w procesie zatwierdzania części produkcyjnej.
  • Dyspozycja procesu zatwierdzania części produkcyjnej.
  • Proces ponownego zatwierdzania części produkcyjnej.
 • Proces zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw AESQ – wymagania dodatkowe.
 • Plan kontroli – wymagania dodatkowe.
 • Plan kontroli przed uruchomieniem – wymagania dodatkowe.

Część C – Podstawowe narzędzia jakości zapobiegania wadom wspierające APQP i PPAP – wymagania uzupełniające:

 • Przegląd wymagań dodatkowych i kluczowe narzędzia do planowania jakości wymagań pomocniczych.
 • Kluczowe wymagania do rozwijania narzędzi planowania jakości:
  • FMEA projektu – wymagania uzupełniające.
  • Kluczowa charakterystyka wyrobu (KC) – wymagania dodatkowe.
  • Diagramy przepływu procesu (PFD) – wymagania dodatkowe.
  • FMEA procesu – wymagania dodatkowe.
  • Kluczowe charakterystyki procesu (KC) – wymagania dodatkowe.
  • Plan kontroli produkcji – wymagania dodatkowe.
  • Analiza systemów pomiarowych (MSA) – wymagania dodatkowe.
  • Wstępne Badania Zdolności Procesowej – Wymagania Dodatkowe.
 • Uwagi końcowe

POST – TEST

Czas trwania szkolenia: 5 dni 

UZASADNIENIE:

Niniejsza norma została stworzona przez Komitet Techniczny SAE G-22 Aerospace Engine Supplier Quality (AESQ) w celu zharmonizowania i uproszczenia wymagań jakościowych dla dostawców, które są uzupełnieniem wymagań 9100 Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space, and Defense Organizations oraz 9145 Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval Process.
Poprzednio producenci silników lotniczych opierali swoje wymagania jakościowe dla dostawców na 9100, ale mieli różne dodatkowe wymagania i wytyczne, chociaż w dużej mierze o tym samym celu. Te dodatkowe wymagania wynikają z potrzeby spełnienia wymagań przepisów, klienta, przemysłu i biznesu, które nie są wyraźnie ujęte w 9100 i 9145.
Niniejszy standard ma na celu stworzenie wspólnego zestawu wymagań uzupełniających wraz ze wspólnymi materiałami referencyjnymi w celu poprawy zrozumienia, efektywności i wydajności. Znacznie upraszczając działalność dostawców z wieloma klientami, głównym celem tego nowego standardu jest poprawa ogólnej jakości produktu poprzez skupienie się na kluczowych systemach i procesach, które obecnie uniemożliwiają uzyskanie spójnej jakości produktu silnika lotniczego.
Wspólne wymagania dodatkowe mają na celu podniesienie poprzeczki dla przewidywanej wydajności w tych kluczowych obszarach, dlatego też przedstawiono szczegółowe wytyczne, aby zapewnić jasność oczekiwań.

(żródło: Norma AESQ AS/EN 13100:2021, licencja dla Sudhara Polska)

Opracowali: Trenerzy Sudhara Polska, Wydanie 1, 10.11.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

AS/EN 13100_2021_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.