PROGRAM SZKOLENIA WYMAGANIA EMAR 21

WYMAGANIA EMAR 21 – EUROPEJSKI WOJSKOWY SYSTEM STANDARDÓW LOTNICZYCH

(EUROPEAN MILITARY AIRWORTHINESS REQUIREMENTS)

WYMAGANIA EMAR 21 – Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi certyfikowanej organizacji produkującej, budową systemu zarządzania organizacją, potrzeb w zakresie zapewnienia wymagań sił i środków, zasad współpracy z dostawcami, zarządzania dokumentacją oraz kierunek zmian w wymaganiach.

WYMAGANIA EMAR 21 – Grupa docelowa:

Pracownicy organizacji chcących uzyskać certyfikat EMAR 21G, personel nominowany i personel kierowniczy na wszystkich szczeblach oraz personel jakości i działów HR.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie wstępne dla pracowników organizacji EMAR 21G, ale wymaga uwzględnienia szczegółowych rozwiązań mających zastosowanie w tej organizacji (np. struktura).

WYMAGANIA EMAR 21 – PROGRAM SZKOLENIA:

PRE-TEST

 • Europejski wojskowy system standardów lotniczych (struktura wymagań).
 • Materiały pomocnicze (AMC+GM) i ich użycie.
 • Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa w organizacji lotniczej.
 • Wymagania dla organizacji produkującej EMAR 21G. 
 • Szczegółowe wymagania dla organizacji produkującej podczęść G.
 • I – Organizacja: 21.A.143, 21.A.147, 21.A.148, 21.A.163.
 • II – Zasoby 21.A.145.
 • III – Produkcja i zarządzanie: 21.A.139, 21.A.165.
 • IV – Wymagania formalne/Zatwierdzenie 21.A.131, 21.A.133, 21.A.134, 21.A.135, 21.A.149, 21.A.151, 21.A.153, 21.A.157, 21.A.158, 21.A.159.
 • Znakowanie produktów lotniczych (podczęść Q).
 • Dokumenty poświadczające zdatność do lotu: formularza EMAR nr 1 i dokumenty równorzędne.
 • Certyfikacja organizacji i zasady współpracy z organizacjami w obszarze EMAR. 
 • Wymagania dla władzy lotniczej (dział B).
 • Relacje EMAR 21 – Part 21 i certyfikat dualny.

POST-TEST

Czas realizacji: szkolenie wstępne: 2 dni (16h)  

WYMAGANIA EMAR 21 – Wartość dodana:

W czasie szkolenia przedstawia wzory dokumentów stosowanych poza terenem UE, które mogą być akceptowane w organizacji EMAR 21G.

Szkolenie może być oferowane w wersji szkolenia wznawiającego (1 dzień), szkolenia uzupełniającego (dla zaawansowanych) (1 dzień) oraz szkolenia dla zarządu (5 h).

Prerekwizyt: zapoznanie się z zawartością EMAR 21 podczęść G

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 10.11.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

EMAR 21_wymagania_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.