PODEJŚCIE PROCESOWE W MOTORYZACJI – PROGRAM SZKOLENIA

PODEJŚCIE PROCESOWE W MOTORYZACJI – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest:

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami w sposób wieloetapowy
 • Zapoznanie z zaawansowanymi technikami dającymi możliwość optymalizacji własnych procesów i podnoszenia w ten sposób efektywności organizacji
 • Zdobycie wiedzy, jak wygląda modelowanie procesu biznesowego w organizacji
 • Nauka opisywania zdarzeń i przypisywania jednoznaczne ról procesowych
 • Zastosowanie w praktyce różnych sposobów i technik opisywania procesu
 • Zapoznanie jak właściwie określać mierniki efektywności procesu i koncentrować uwagę na działaniach optymalizujących konkretne procesy.

PRE – TEST

PODEJŚCIE PROCESOWE W MOTORYZACJI – PROGRAM SZKOLENIA:

 1. PODEJŚCIE PROCESOWE A IDENTYFIKACJA PROCESÓW
 • właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi)
 • utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci)
 • rodzaje procesów i ich przebieg
 • identyfikacja procesów strategicznych i wspierających
 • definiowanie celów.

2. PODEJŚCIE PROCESOWE A OPERACYJNE ZARZĄDZANIE PROCESEM

 • tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta
 • zarządzanie procesowe nastawione na zmiany (rodzina norm ISO serii 9000, LEAN)
 • orientacja na proces i produkt (wynik działań i zdarzeń)
 • przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy

3. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

 •     projektowanie strumienia wartości
 •     doskonalenie strumienia wartości
 •     tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa
 •     narzędzia ciągłego doskonalenia
 •     mapowanie docelowego stanu

4. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW

 •     modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów
 •     działania w ramach zarządzania procesowego
 •     model przebiegu pracy
 •     kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów
 •     etapy projektu doskonalenia procesów
 •     zarządzanie zmianami organizacyjnymi
 •     zarządzanie ryzykiem w procesach
 •     przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy

5. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

 • etapy wdrażania zarządzania procesowego
 • architektura procesowa
 • zarządzanie pojedynczymi procesami/ właściciel procesu
 • model dojrzałości procesowej

6. OPTYMALIZACJA PROCESÓW

 • metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych
 • doskonalenie procesów – cykl PDCA
 • wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo
 • modele usprawniania procesów biznesowych (DIMAC)
 • standaryzacja procesu

7. MAPOWANIE I POPRAWA PROCESÓW

 • wybór procesu i celu poprawy
 • tworzenie zespołu poprawy procesu
 • mapowanie procesu
 • uproszczenie procesu
 • formularz i zbieranie danych
 • stabilność i zdolność procesu
 • plan wdrożenia zmiany procesu.

PODSUMOWANIE

 • Podsumowanie warsztatów i wnioski końcowe.

POST-TEST

Czas szkolenia – 2 dni (16 godz)

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących branży automotive. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Nadchodzące szkolenia otwarte (ONLINE) – HARMONOGRAM i programy szkoleń – Szkolenia otwarte

OFERTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (STACJONARNYCH I ONLINE) DLA AUTOMOTIVE: TUTAJ

Zaproszenie na szkolenie uwzględniające założenia organizacyjne – TUTAJ