IATF 16949:2016 – NOWY STANDARD DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO

Pierwsza edycja IATF 16949:2016 reprezentuje innowacyjny dokument, biorąc pod uwagę silną orientację na klienta, z uwzględnieniem szeregu skorelowanych wymagań poprzednich klientów. Celem standardu jest opracowanie systemu zarządzania jakością, który zapewnia ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz ograniczanie zmienności i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw sektora motoryzacyjnego.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące aktualizacji IATF 16949 oraz informacje dla lead auditora IATF znajdują się na stronie IATF, TUTAJ:

Nowy standard IATF 16949:2016 jest następcą specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 i dotyczy projektowania i rozwoju produktu, produkcji oraz, w stosownych przypadkach, montażu i serwisu produktów związanych z motoryzacją i nie może być uznany za samodzielny standard systemu zarządzania jakością, lecz musi być rozumiany jako uzupełnienie i stosowana w połączeniu z ISO 9001: 2015.

Załącznik A standardu IATF 16949:2016 stanowi plan kontroli, który obejmuje:

 • A.1 fazy planu kontroli, oraz
 • A2. elementy planu kontroli.

Fazy planu kontroli (jeśli ma to zastosowanie) obejmuje trzy fazy:

 • prototypu
 • produkcji przedseryjnej
 • produkcii seryjnej.

Elementy planu kontroli:

 • Dane ogólne
 • Nadzór nad wyrobem
 • Nadzorowanie procesu
 • Metody
 • Plan reagowania.

Załącznik B standardu IATF 16949:2016:

Pokazuje wzajemne powiązanie pomiędzy organizacjami AIAG oraz VDA – QMC dotyczące wymagań z zakresu podręczników jakości (narzędzi – core tools), wymagań VDA oraz procesów specjalnych CQI (continuous quality improvement) oraz wskazuje obecność normy ISO 45001:2018 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).

Auditor IATF 16949:2016 lub przyszły Auditor IATF 16949 musi zapoznać się z powyższymi załącznikami lub zaktualizować wiedzę na ich temat.

Narzędzia/podręczniki jakości – Core tools (niezbędne w połączeniu z IATF 16949:2016)

 • Projektowanie wyrobu:
  • Zaawansowane planowanie jakości wyrobu APQP i plan kontroli
  • Analiza przyczyn i skutków niezgodności AIAG FMEA oraz VDA 4
 • Analiza systemów pomiarowych  AIAG MSA oraz przydatność kontroli procesu VDA 5
 • Zatwierdzenie wyrobu – Proces zatwierdzenia części do produkcji AIAG PPAP oraz Zapewnienie jakości dostaw (PPA) VDA 2
 • Narzędzia statystyczne – Statystyczne sterowanie procesem AIAG SPC
 • Zarządzanie jakością u dostawcy – AIAG CQI-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline oraz Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers
 • Niezgodności i działania korygujące: AIAG CQI-14 Automotive Warranty Management Guideline, CQI-21 Effective Problem solving Leader Guide.

Wszystkie powyższe wymagania norm i/oraz narzędzi jakości dotyczących IATF 16949:2016 musi znać, oprócz samych wymagań przyszły auditor IATF 16949:2016.

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących branży automotive (IATF 16949). Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Tematy szkoleń stacjonarnych i ONLINE: Standard IATF 16949 i szkolenia dla motoryzacji

SZKOLENIA IATF16949_AuditorIATF_16949_Sudhara_Polska

Tematy szkoleń stacjonarnych i ONLINE: AIAG Core tools (podręczniki jakości)

 • APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu
 • Control Plan, Flow – chart, a analiza ryzyk FMEA
 • FMEA ( PFMEA, DFMEA) – Analiza przyczyn i skutków niezgodności (procesu/ konstrukcji/ projektu)
 • MSA – Analiza systemów pomiarowych
 • PPAP – Proces zatwierdzenia części do produkcji
 • SPC – Statystyczne sterowanie procesem 
 • PFMEA AIAG VDA 2019 – Analiza przyczyn i skutków niezgodności procesu – NOWOŚĆ
 • DFMEA AIAG VDA 2019 – Analiza przyczyn i skutków niezgodności projektu/konstrukcji – NOWOŚĆ
 • FMEA MSR 2019 (Supplemental FMEA for Monitoring & System Response) – NOWOŚĆ
 • AIAG CQI-14 Automotive Warranty Management Guideline – Niezgodności i działania korygujące (w opracowaniu) – NOWOŚĆ
 • AIAG CQI-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline – Zarządzanie jakością u dostawcy (w opracowaniu) – NOWOŚĆ
 • AIAG CQI-20 Effective Problem solving Leader Guide (w opracowaniu) – NOWOŚĆ
 • Problem solving methodology

SZKOLENIA OTWARTE – TUTAJ

Wdrożenia, aktualizacje oraz konsultacje dotyczące IATF 16949:2016 oraz pozostałych wymagań dotyczących branży motoryzacyjnej – TUTAJ