IATF 16949:2016 – NOWY STANDARD DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO

Pierwsza edycja IATF 16949:2016 reprezentuje innowacyjny dokument, biorąc pod uwagę silną orientację na klienta, z uwzględnieniem szeregu skorelowanych wymagań poprzednich klientów. Celem standardu jest opracowanie systemu zarządzania jakością, który zapewnia ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz ograniczanie zmienności i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw sektora motoryzacyjnego.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące aktualizacji IATF 16949 oraz informacje dla lead auditora IATF znajdują się na stronie IATF, TUTAJ:

Nowy standard IATF 16949:2016 jest następcą specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 i dotyczy projektowania i rozwoju produktu, produkcji oraz, w stosownych przypadkach, montażu i serwisu produktów związanych z motoryzacją i nie może być uznany za samodzielny standard systemu zarządzania jakością, lecz musi być rozumiany jako uzupełnienie i stosowana w połączeniu z ISO 9001: 2015.

Załącznik A standardu IATF 16949:2016 stanowi plan kontroli, który obejmuje:

 • A.1 fazy planu kontroli, oraz
 • A2. elementy planu kontroli.

Fazy planu kontroli (jeśli ma to zastosowanie) obejmuje trzy fazy:

 • Prototypu.
 • Produkcji przedseryjnej.
 • Produkcii seryjnej.

Elementy planu kontroli:

 • Dane ogólne.
 • Nadzór nad wyrobem.
 • Nadzorowanie procesu.
 • Metody.
 • Plan reagowania.

Załącznik B standardu IATF 16949:2016:

Pokazuje wzajemne powiązanie pomiędzy organizacjami AIAG oraz VDA – QMC dotyczące wymagań z zakresu podręczników jakości (narzędzi – core tools), wymagań VDA oraz procesów specjalnych CQI (continuous quality improvement) oraz wskazuje obecność normy ISO 45001:2018 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).

Auditor IATF 16949:2016 lub przyszły Auditor IATF 16949 musi zapoznać się z powyższymi załącznikami lub zaktualizować wiedzę na ich temat.

Narzędzia/podręczniki jakości – Core tools (niezbędne w połączeniu z IATF 16949:2016)

 • Projektowanie wyrobu:
  • Zaawansowane planowanie jakości wyrobu APQP i plan kontroli.
  • Analiza przyczyn i skutków niezgodności AIAG FMEA oraz VDA 4.
 • Analiza systemów pomiarowych  AIAG MSA oraz przydatność kontroli procesu VDA 5.
 • Zatwierdzenie wyrobu – Proces zatwierdzenia części do produkcji AIAG PPAP oraz Zapewnienie jakości dostaw (PPA) VDA 2.
 • Narzędzia statystyczne – Statystyczne sterowanie procesem AIAG SPC.
 • Zarządzanie jakością u dostawcy – AIAG CQI-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline oraz Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers.
 • Niezgodności i działania korygujące: AIAG CQI-14 Automotive Warranty Management Guideline, CQI-21 Effective Problem solving Leader Guide.

Wszystkie powyższe wymagania norm i/oraz narzędzi jakości dotyczących IATF 16949:2016 musi znać, oprócz samych wymagań przyszły auditor IATF 16949:2016.

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących branży automotive (IATF 16949). Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Tematy szkoleń: Standard IATF 16949 i szkolenia dla motoryzacji

SZKOLENIA IATF16949_AuditorIATF_16949_Sudhara_Polska

Tematy szkoleń: Narzędzia jakości AIAG Core tools (podręczniki jakości)

SZKOLENIA OTWARTE – TUTAJ

Wdrożenia, aktualizacje oraz konsultacje dotyczące IATF 16949:2016 oraz pozostałych wymagań dotyczących branży motoryzacyjnej – TUTAJ

Jeśli interesuje Państwa szkolenie dedykowane dla Państwa Organizacji, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.