PROGRAM SZKOLENIA FMEA AIAG&VDA

FMEA AIAG VDA – Cel szkolenia:

Celem szkolenia FMEA AIAG VDA jest zapoznanie się z nowym podejściem podręcznika jakości dotyczącego analizy przyczyn i skutków niezgodności procesu (PFMEA) skorelowanego z niemieckim podejściem VDA, jako połączenie wymagania podejścia amerykańskiego (AIAG) i niemieckiego (PFMEA AIAG VDA 2019). Uczestnicy szkolenia:

  • poznają nowe podejście PFMEA AIAG VDA 2019 i nauczą się je interpretować w praktyce;
  • poznają różnice pomiędzy poprzednim podejściem amerykańskiego podręcznika AIAG PFMEA a nowym, skorelowanym z niemieckim VDA i nauczą się owe różnice rozpoznawać;
  • nauczą się dokonywać skutecznej i efektywnej analizy PFMEA VDA 2019, w celu uwzględnienia technicznych aspektów redukcji ryzyka;
  • nauczą się poprawnie dokumentować działania zapobiegania i wykrywania uszkodzeń.

FMEA AIAG VDA – Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – terminy i definicje
 2. Różnice PFMEA VDA – QMC versus PFMEA AIAG – VDA
 3. FMEA – techniczna analiza ryzyka a ryzyka producenta
 4. Rola kierownictwa i zespołu w analizie FMEA
 5. Różnice DFMEA versus PFMEA
 6. Etapy i kroki analizy PFMEA nowe podejście.
  • Planowanie i przygotowanie

Ćwiczenie 1: Planowanie i przygotowanie

  • Analiza struktury: proces flow, kroki procesu , 4M

Ćwiczenie 2: Analiza struktury procesu

  • Analiza funkcji – P diagram, Co jest realizowane – jak ?, drzewo funkcji, analiza funkcji – focus element

Ćwiczenie 3: Analiza funkcji

  • Analiza uszkodzeń: struktura i typy uszkodzeń, zależność FM, FE, FC, struktura uszkodzeń system – podsystem

Ćwiczenie 4: Analiza uszkodzeń

  • Analiza ryzyka: kontrole prewencyjne, kontrole detekcyjne: Tabele wagi skutku (Severity), występowania (Occurence), detekcja (Detection), Priorytety działań, tabela priorytetów
  • Optymalizacja
  • Dokumentowanie rezultatów

Ćwiczenie 5: Analiza ryzyka, Optymalizacja, Dokumentowanie rezultatów

 1. Zmiany w formularzach i ich praktyczne zastosowanie
 2. Podsumowanie i zakończenie.

FMEA AIAG VDA – Wartości dodane po szkoleniu: 

Uczestnicy szkolenia:

  • nabędą umiejętności prowadzenia analizy FMEA dla wszystkich procesów w Organizacji,
  • rozpoznają obszary zagrożeń w Organizacji oraz dokonują skutecznej poprawy jakości w procesach Organizacji,
  • poprawnie dokumentują działania zapobiegawcze,
  • przeprowadzą analizy ryzyka produktu i procesu w przypadku odpowiedzialności za produkt.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 12.11.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.