PROGRAM SZKOLENIA

PRE-TEST

 • Co to jest SMS i jakie z niego wynikają korzyści?
 • W jaki sposób budujemy bezpieczeństwo – SMS jako element systemu
 • Wypadki lotnicze spowodowane przez producenta (studium przypadku)
 • Podstawy prawne, elementy i słownik SMS-a  
 • Zarządzanie ryzykiem, budowa matrycy ryzyka 
 • Identyfikacja, opis i ocena zagrożeń (ćwiczenia)
 • Polityka bezpieczeństwa i polityka Just Culture
 • Szkolenie, w tym szkolenie w zakresie czynnika ludzkiego
 • Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie lotniczym;
 • System zgłaszania wewnętrzny i zewnętrzny
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Narzędzia stosowane w SMS-e (FMEA / BOWTIE)
 • Pomiary w SMS-ie i współczynniki SPI
 • Promocja bezpieczeństwa i komunikacja
 • Zarządzanie zmianą
 • Dokumentowanie SMS-a
 • Wdrażanie SMS w organizacji lotniczej i rozwój SMS-a w organizacji
 • Zagadnienia specyficzne dla produkcji: współpraca z dostawcami, reklamacje, monitorowanie baz danych zdarzeń, reagowanie przypadku wypadku lotniczego i badanie wypadków, wdrażanie zmian, współpraca z właścicielem projektu, współpraca z MRB
 • Integracja systemów zarządzania
 • Komórka SMS w strukturze organizacji, personel nominowany, kompetencje i odpowiedzialność
 • Przegląd bezpieczeństwa i ciągłe doskonalenie, zarządzanie czynnikiem ludzkim

POST-TEST

Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi organizacji produkującej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz wrażania SMS-a jako narzędzia zarządzania organizacją.

Grupa docelowa:

Pracownicy organizacji lotniczych, personel nominowany i personel kierowniczy na wszystkich szczeblach oraz personel jakości i działu HR.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników organizacji, ale wymaga wprowadzenia zmian dla uwzględnienia szczegółowych rozwiązań mających zastosowanie w tej organizacji (np. struktura, polityka bezpieczeństwa itp)

Czas realizacji: szkolenie wstępne (16h – 2 dni  lub 3 dni on-line)

Wartość dodana:

W wykładach uwzględniono aspekty nietypowe wynikające z charakteru prowadzonej działalności oraz uwzględniono aspekty pandemii w planie zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie dla ścisłego kierownictwa (czas trwania 8 h)

SMS – szkolenie wstępne (16h – 2 dni  lub 3 dni on-line)

SMS – szkolenie wznawiające (8h – 1 dzień lub 1,5 dnia on-line)

 Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi certyfikowanej organizacji lotniczej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz wrażania SMS-a jako narzędzia do zarządzania organizacją.

Grupa docelowa:

Pracownicy organizacji lotniczych, personel nominowany i personel kierowniczy na wszystkich szczeblach oraz personel bezpieczeństwa i jakości oraz działu HR.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników organizacji, ale wymaga wprowadzenia zmian dla uwzględnienia szczegółowych rozwiązań mających zastosowanie w tej organizacji (np. struktura, polityka bezpieczeństwa itp)

Czas realizacji: szkolenie wznawiającego (8h – 1 dzień lub 1,5 dnia on-line)

Wartość dodana:

W wykładach uwzględniono konieczność zmian w planie zarządzania w sytuacjach kryzysowych w związku  z pandemią oraz przykłady tzw. „czarnych łabędzi”.

SMS – szkolenie zaawansowane (8h – 1 dzień lub 1,5 dnia on-line)

 Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi certyfikowanej organizacji lotniczej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz wrażania SMS-a jako narzędzia do zarządzania organizacją.

Grupa docelowa:

Pracownicy organizacji lotniczych, personel nominowany i personel kierowniczy na wszystkich szczeblach oraz personel bezpieczeństwa i jakości oraz działu HR.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników organizacji, ale wymaga wprowadzenia zmian dla uwzględnienia szczegółowych rozwiązań mających zastosowanie w tej organizacji (np. struktura, polityka bezpieczeństwa itp).

Czas realizacji: szkolenie wstępne (8h – 1 dzień lub 1,5 dnia on-line)

Wartość dodana:

W wykładach uwzględniono konieczność zmian w planie zarządzania w sytuacjach kryzysowych w związku  z pandemią oraz przykłady tzw. „czarnych łabędzi”

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

Nadchodzące szkolenia otwarte (ONLINE) – HARMONOGRAM i programy szkoleń – Szkolenia otwarte

OFERTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (STACJONARNYCH I ONLINE): TUTAJ