PROGRAM SZKOLENIA SMS PRODUKUJĄCE

SMS (Safety Management System) System Zarządzania Bezpieczeństwem – dla organizacji produkującej.

SMS (Safety Management System) – Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi organizacji produkującej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz wrażania SMS-a jako narzędzia zarządzania organizacją.

SMS (Safety Management System) – Grupa docelowa:

Pracownicy organizacji lotniczych, personel nominowany i personel kierowniczy na wszystkich szczeblach oraz personel jakości i działu HR.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników organizacji, ale wymaga wprowadzenia zmian dla uwzględnienia szczegółowych rozwiązań mających zastosowanie w tej organizacji (np. struktura, polityka bezpieczeństwa itp).

SMS (Safety Management System)- PROGRAM SZKOLENIA:

PRE-TEST

 • Co to jest SMS i jakie z niego wynikają korzyści?
 • W jaki sposób budujemy bezpieczeństwo – SMS jako element systemu.
 • Wypadki lotnicze spowodowane przez producenta (studium przypadku).
 • Podstawy prawne, elementy i słownik SMS-a.  
 • Zarządzanie ryzykiem, budowa matrycy ryzyka. 
 • Identyfikacja, opis i ocena zagrożeń (ćwiczenia).
 • Polityka bezpieczeństwa i polityka Just Culture.
 • Szkolenie, w tym szkolenie w zakresie czynnika ludzkiego.
 • Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie lotniczym.
 • System zgłaszania wewnętrzny i zewnętrzny.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem.
 • Narzędzia stosowane w SMS-e (FMEA / BOWTIE).
 • Pomiary w SMS-ie i współczynniki SPI.
 • Promocja bezpieczeństwa i komunikacja.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Dokumentowanie SMS-a.
 • Wdrażanie SMS w organizacji lotniczej i rozwój SMS-a w organizacji.
 • Zagadnienia specyficzne dla produkcji: współpraca z dostawcami, reklamacje, monitorowanie baz danych zdarzeń, reagowanie przypadku wypadku lotniczego i badanie wypadków, wdrażanie zmian, współpraca z właścicielem projektu, współpraca z MRB.
 • Integracja systemów zarządzania.
 • Komórka SMS w strukturze organizacji, personel nominowany, kompetencje i odpowiedzialność.
 • Przegląd bezpieczeństwa i ciągłe doskonalenie, zarządzanie czynnikiem ludzkim.

POST-TEST

Czas realizacji: szkolenie wstępne (16h – 2 dni  lub 3 dni on-line)

SMS (Safety Management System) – Wartość dodana:

W wykładach uwzględniono aspekty nietypowe wynikające z charakteru prowadzonej działalności oraz uwzględniono aspekty pandemii w planie zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie dla ścisłego kierownictwa (czas trwania 8 h)

SMS – szkolenie wstępne (16h – 2 dni  lub 3 dni on-line)

 

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.