PROGRAM SZKOLENIA

Pre – test

 1. Wykaz ważniejszych norm związanych z tematyką:

1.1. Terminologia z zakresu  wymiarowania  i  rysunku technicznego

 1. Standardy ISO podstawą normalizacyjną dokumentacji technicznej:

2.1. Podstawy normalizacji

2.2. Rysunek techniczny – elementy znormalizowane

 1. Ogólny system wymiarowania i tolerowania:

3.1. Definicja wymiaru

3.2. Rodzaje wymiarów

3.3. Zasady wymiarowania

3.4. Układ tolerancji i pasowań

 1. Model GPS (specyfikacja geometryczna produktu – zasady tworzenia i wykorzystania
 2. Model GD&T teoretyczne i praktyczne zasady stosowania:

5.1. Rodzaje tolerancji geometrycznych – oznaczenia

5.2. Bazy odniesienia elementów tolerowanych

5.3. Tolerancje kształtu, położenia, kierunku, bicia

5.5. Tolerowanie pozycji

5.6. Tolerowanie zarysów krzywoliniowych

5.7. Tolerowanie elementów niesztywnych

5.8.  Wymiary, tolerowanie  kątów i stożków

 1. Struktura powierzchni – interpretacja oznaczeń na rysunkach.
 2. Wymagania rysunkowe specjalne:

7.1.  Obróbka cieplna – oznaczenia  na rysunku

7.2. Powłoki – oznaczenia  na rysunku

7.3. Połączenia spawane, zgrzewane – oznaczenia  na rysunku

7.4. Połączenia gwintowe  – oznaczenia na rysunku

7.5. Tolerowanie naddatków obróbkowych odlewów

 1. Wymagania dodatkowe nie objęte standardem ISO 1101
 2. Aspekt stosowania wymagań MMC i LMC
 3. Ocena wymagań rysunkowych w aspekcie PN-EN ISO 14660
 4. Metody weryfikacji wymagań rysunkowych
 5. Praktyczne aspekty potwierdzania zgodności wymagań rysunkowych.

Metodyka szkolenia:

Praktyczna interpretacja zasad rysunki technicznego zgodnie z powyższymi normami:

 • Charakterystyka rysunków – zasady czytania archiwizacji
 • Aktualny wykaz norm  komitetu  ISO/TC 213
 • Ćwiczenia praktyczne.

Post – test

Celem szkolenia jest: nabycie przez pracowników umiejętności sprawnego interpretowania  wymagań zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie  z obowiązującymi standardami ISO GPS.

Szkolenie jest kierowane do: osób bezpośrednio zajmujących się  użytkowaniem  dokumentacji techniczno-rysunkowej zarówno w obszarze kooperacji jak i produkcji. Aspekt tworzenia i doboru metod pomiaru zinterpretowanych wymagań rysunkowych zainteresuje pracowników służb zapewnienia jakości. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 10.01.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Park Naukowo – Technologiczny w Katowicach (na terenie Euro-Centrum), ul. Ligocka 103, budynek 8 – parking dla Klientów/Gości – obok budynku nr 6

 • Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy z deserem
 • Koszt 2-dniowego szkolenia: 1550,00 netto za osobę bez zakwaterowania

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Formularz szkolenia otwartego należy pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.

https://sudharapolska.com/do-pobrania/

Prosimy o wysłanie formularza na poniższy adres email:

otwarte@sudharapolska.com

Zapisz się na szkolenie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Stanowisko (wymagane – pomaga nam dostosować program oraz ćwiczenia)

Ilość osób (wymagane)

Preferencje, dodatkowe potrzeby (mile widziane)