PROGRAM SZKOLENIA RYSUNEK TECHNICZNY - PODSTAWY

INTERPRETACJA RYSUNKU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z WYMAGANIEM NORMY ISO GPS

INTERPRETACJA RYSUNKU TECHNICZNEGO – WPROWADZENIE:

Rysunek techniczny to konwencja graficznego przedstawiania maszyn, mechanizmów urządzeń, konstrukcji, układów, systemów, itp., dostarczająca pełnej informacji o działaniu, wykonaniu elementów oraz montażu przedstawianego obiektu. Rysunek techniczny jest formą idealizacji i uproszczenia rzeczywistych cech przedstawianych obiektów w celu ułatwienia ich opisu.

OPIS WYMAGAŃ TWOJEGO KLIENTA LUB DOSTAWCY ZA POMOCĄ RYSUNKU TECHNICZNEGO:

Jest specjalnym rodzajem rysunku wykonywanego wg specjalnych zasad i przepisów który znają na całym świecie inżynierowie i technicy. Jest to specjalna „techniczna mowa” która jest zrozumiała przez konstruktorów, wytwórców i użytkowników produktu.

Wszystko to oznacza że rysunek techniczny jest znormalizowany.

Zasady te są wprowadzone, stosowane i przestrzegane przez wszystkie kraje, które współpracują ze sobą w zakresie myśli naukowo – technicznej.

Rysunek techniczny – wykonany zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami – stał się językiem którym się porozumiewają technicy wszystkich krajów. Powszechne i międzynarodowe znaczenie rysunku technicznego umożliwia korzystanie z wynalazków i ulepszeń z całego świata.

RYSUNEK TECHNICZNY – Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest: nabycie przez pracowników umiejętności sprawnego interpretowania wymagań zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami ISO GPS.

RYSUNEK TECHNICZNY – Program szkolenia:

Pre – test

 1. Powtórzenie podstawowych informacji o rysunku technicznym.
 2. GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
 3. Struktura norm GPS (ISO 1101, ISO 14405, ISO 8015).
 4. GD&T – geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS.
 5. Tolerowanie ogólne.
 6. Układ tolerancji i pasowań.
 7. Tolerowanie gwintów oraz ściętych krawędzi.
 8. Elementy geometryczne, teoretyczne, zastępcze, skojarzone.
 9. Klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych.
 10. Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni – interpretacja i metodyka pomiaru.   
 11. Bazy wymiarowe : ich rodzaje, tworzenie układów bazowych.
 12. Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachyleni – interpretacja i metodyka pomiaru.
 13. Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii- interpretacja i metodyka pomiaru.
 14. Warunki (zasady) stosowane w tolerowaniu (MMC, LMC, RMC, EC).
 15. Chropowatość powierzchni.
 16. Połączenia zgrzewane, spawane – oznaczenia na rysunku.
 17. Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów rysunkowych.
 18. Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych.

Post – test

RYSUNEK TECHNICZNY – Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest kierowane do: osób bezpośrednio zajmujących się użytkowaniem dokumentacji techniczno-rysunkowej zarówno w obszarze kooperacji jak i produkcji. Aspekt tworzenia i doboru metod pomiaru zinterpretowanych wymagań rysunkowych zainteresuje pracowników służb zapewnienia jakości. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 10.01.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LABORATORIUM I INŻYNIERIA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

 

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: