PROGRAM SZKOLENIA WYMAGANIA IATF 16949 DLA INŻYNIERINGU

WYMAGANIA STANDARDU IATF 16949:2016 DLA DZIAŁU INŻYNIERINGU – WPROWADZENIE

Standard IATF 16949:2016 dla branży motoryzacyjnej, jako pierwsza edycja, została wydana 1 października 2016 roku przez Międzynarodowy Zespół Operacyjny Przemysłu Motoryzacyjnego (International Automotive Task Force, IATF). Reprezentuje innowacyjny dokument, biorąc pod uwagę silną orientację na klienta, z uwzględnieniem szeregu skorelowanych wymagań poprzednich klientów. Celem standardu IATF 16949 jest opracowanie systemu jakości, który zapewnia ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz ograniczanie zmienności i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw sektora motoryzacyjnego.

Nowy standard IATF 16949:2016 jest następcą specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009. Dotyczy projektowania i rozwoju produktu, jak również produkcji oraz, w stosownych przypadkach, montażu i serwisu produktów związanych z motoryzacją. Nie może być uznana za samodzielny standard systemu zarządzania jakością, lecz musi być rozumiana jako uzupełnienie i stosowana w połączeniu z ISO 9001: 2015.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie auditowania standardu motoryzacyjnego.

WYMAGANIA STANDARDU IATF 16949:2016 DLA DZIAŁU INŻYNIERINGU – PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 • Zmiana zasad zarządzania – co jest nowe?
 • Zmiany w podejściu procesowym
 • IATF a ISO/TS – różnice
 • Przywództwo i jego rola w SZJ
 • Podejście oparte o zidentyfikowane ryzyka
 • Zakres systemu jakości a korporacyjne podejście + CSR
 • Zapewnienie zgodności wyrobów i procesów podejście klientowskie i prawne
 • Bezpieczeństwo wyrobu – nowe podejście
 • Przywództwo kierownictwa a podejście do odpowiedzialności i efektywności / skuteczność procesów
 • Odpowiedzialności i uprawnienia
 • Planowanie z uwzględnieniem analizy ryzyka wewnętrznego/zewnętrznego i szans
 • Definiowanie celów i planowanie ich realizacji
 • Podejście wielodyscyplinarne w planowaniu zakładu z uwzględnieniem ryzyka, systemy pomiarowe i laboratoria
 • Rola kompetencji/motywacji w organizacji,
 • Udokumentowana informacja – czy to zastępuje nadzór nad zapisami i dokumentami SJ?
 • Operacyjne planowanie i nadzorowanie/sterowanie
 • Wymagania dla wyrobu i usługi
 • Planowanie projektowania
 • Umiejętności w projektowaniu
 • Projektowanie wyrobu
 • Projektowanie procesu
 • Charakterystyki specjalne
 • Kontrole w projektowaniu i rozwoju
 • Proces zatwierdzanie wyrobu
 • Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju
 • Sterowanie procesami/wyrobami/usługami dostarczanymi z zewnątrz – co należy udokumentować, co należy uregulować?
 • Produkcja i dostarczanie usługi – co jest ważne po SOP?
 • Zwolnienie wyrobu i usługi – strukturalne podejście w Automotive
 • Sterowanie/nadzorowanie wynikami nie spełniającymi wymagań strukturalne podejście
 • Ocena osiągnięć – perspektywa klienta, metody statystyczne, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania.
 • Podsumowanie i zakończenie.

Post – test

Czas szkolenia – 2 dni (16 godz)

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących branży automotive. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

IATF_Wymagania standardu dla inżynieringu_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.