PROGRAM SZKOLENIA PSCR

Pełnomocnik ds bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) – CEL SZKOLENIA:

 • Nabycie kompleksowej wiedzy o zakresie działalności i odpowiedzialności Pełnomocnika PSCR ze szczególnym uwzględnieniem wymagań VW oraz BMW
 • Nabycie wiedzy odnośnie specyficznych wymagań klienta grupy VW
 • Szczegółowe zapoznanie się m.in. z kwalifikacjami, obowiązkami i odpowiedzialnością Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu
 • Pogłębienie wiedzy na temat metod i narzędzi jakościowych oraz ich praktyczne zastosowanie (lessons learned, FMEA etc.)
 • Wiedza na temat wdrożenia i utrzymania funkcji Pełnomocnika dla dostawców, pod kątem umiejętności audytowania obszarów dotyczących bezpieczeństwa wyrobu oraz optymalizacji współpracy z klientami i dostawcami

Pełnomocnik ds bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) – PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I

PSCR Wprowadzenie:

 • Potrzeba powołania pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa i zgodności wyrobu
 • Podstawowe elementy systemu zarządzania ryzykiem

PSCR – Wymagania Specyficzne VW i BMW:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem wyrobu oraz rola pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR)

Funkcja Przedstawiciela Bezpieczeństwa i Zgodności Wyrobu PSCR:

 • Wymagania IATF/IAOB/AIAG/CSR – w tym Volkswagen i BMW
 • Kwalifikacje Pełnomocnika PSCR:
   – Znajomość wyrobu 
   – Uregulowania prawne 
   – Analiza ryzyka 
 • Obowiązki Pełnomocnika PSCR:
   – Współpraca na etapach konstrukcji 
   – Współpraca z Działem Jakości, Engineeringiem, Produkcją 
   – Analiza procesów produkcji. Kontrola i monitorowanie procesów i wyrobów 
   – Reklamacje – optymalizacja pod kątem bezpieczeństwa 
 • Odpowiedzialności PSCR w firmie: 
   – Raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne 
   – Typowe odpowiedzialności, karta pracy i schemat organizacyjny 
   – Analiza problemów (Problem Analysis)

Pełnomocnik ds bezpieczeństwa i zgodności wyrobu PSCR – Warsztaty:

 • Bezpieczeństwo – analiza problemów produkcyjnych 
 • Tworzenie List Kontrolnych (m.in. bezpieczeństwa) wykorzystanie metodologii PDCA

Adresaci szkolenia Pełnomocnika ds Bezpieczeństwa i zgodności wyrobu: 

 • Dostawcy w przemyśle motoryzacyjnym  
 • Kandydaci na Pełnomocników PSCR, oraz Pełnomocnicy PSCR – w ramach doskonalenia, 
 • Audytorzy wewnętrzni i realizujący audyty u dostawców, pracownicy działu jakości i produkcji

DZIEŃ DRUGI – SZKOLENIE PRAWNE

PSCR – Bezpieczeństwo produktu:

 1. Problematyka odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwo produktu. Omówienie podstawowych aktów prawnych z rozróżnieniem na akty prawa krajowego oraz unijnego.
 2. Bezpieczeństwo produktu. Nadzór nad bezpieczeństwem produktu. Certyfikacja CE produktów w Unii Europejskiej.
 3. Obowiązki producenta, importera i dystrybutora w zakresie bezpieczeństwa produktu.
 4. Procedura sprawdzenia norm technicznych przed dopuszczeniem nowego pojazdu, części lub elementów jego wyposażenia do sprzedaży. 
 5. Akcja przywoławcza. System RAPEX.

PSCR – Odpowiedzialność:

 1. Ogólne zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę na gruncie prawa cywilnego oraz prawa karnego. Przysługujące roszczenia. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność. Przedawnienie roszczeń.
 2. Produkt niebezpieczny. Zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
 3. Szczegółowe zasady odpowiedzialności producenta, importera i dystrybutora.
 4. Odpowiedzialność:
  • członków zarządu oraz kierowników przedsiębiorstw,
  • pracownika za wyrządzoną szkodę,
  • materialna, dyscyplinarna,
  • pracodawcy w stosunku do pracowników.

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

Szkolenie w ramach drugiego dnia zostanie poprowadzone przez radcę prawnego/mecenasa z kancelarii KTW Legal z Katowic

Czas trwania całego szkolenia – 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 7.02.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

PSCR_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.