PROGRAM SZKOLENIA AUDITOWANIE W LOTNICTWIE

AUDITOWANIE W LOTNICTWIE

Auditowanie w lotnictwie – Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników technicznych organizacji lotniczych do pełnienia roli audytorów wewnętrznych. W ramach szkolenia przewidziano ćwiczenia praktyczne realizacji symulowanego audytu.

AUDITOWANIE W LOTNICTWIE – Program szkolenia:

Pierwszy:

 • System bezpieczeństwa w organizacji lotniczej    
 • Ocena jakości (ćwiczenie)
 • Czym jest jakość, bezpieczeństwo i zapewnienie bezpieczeństwa, jakość jako element integralny systemu  
 • Budowa systemu bezpieczeństwa (ćwiczenie)
 • Czym jest audyt / analiza definicji audytu (ćwiczenie)
 • Podstawy prawne audytów w organizacjach lotniczych
 • Koło Deminga
 • Przesłanka czy niezgodność (ćwiczenie)
 • Relacje audytor – zlecający (cele)
 • Podsumowanie I-go dnia

Drugi:

 • Polityka jakości, księga jakości/charakterystyka/instrukcja
 • Cel i chronologia audytu, typy audytów
 • Podejście procesowe/audyt procesu/planowanie audytu
 • Audytor / Cechy audytora
 • Listy kontrolne a zbieranie dowodów
 • Budowa listy kontrolnej głównej (ćwiczenie)
 • Realizacja audytu/zbieranie informacji/psychologia audytu
 • Analiza zakresu audytu (ćwiczenie)
 • Budowa list kontrolnych pomocniczych (ćwiczenie)
 • Podsumowanie II-go dnia

Trzeci:

 • Spotkanie otwierające
 • Symulacja audytu (ćwiczenie 1)
 • Symulacja audytu (ćwiczenie 2)
 • Notatki podczas audytu
 • Symulacja audytu (ćwiczenie 3)
 • Symulacja audytu (ćwiczenie4)
 • Niezgodność
 • Pisanie niezgodności (ćwiczenie 1)
 • Pisanie niezgodności (ćwiczenie 2)
 • Spotkanie zamykające
 • Raport z audytu
 • Działania poaudytowe
 • Pytania i odpowiedzi
 • Podsumowanie dnia III, uwagi końcowe

Grupa docelowa:

Kandydaci na audytorów wewnętrznych w lotniczych organizacji DOA, POA, MOA, CAMO, CAO, audytorzy bez przeszkolenia lub chcący uzupełnić swoją wiedzę, personel SMS oraz personel kierowniczy.

Wartość dodana po szkoleniu:

W czasie szkolenia wykładowca przekazuje realną wiedzę i doświadczenie aktywnego audytora oraz posługuje się przykładami z zrealizowanych audytów.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (12godzin ćwiczeń)

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.