PROGRAM SZKOLENIA KIEROWNIK JAKOŚCI W LOTNICTWIE

KIEROWNIK JAKOŚCI W LOTNICTWIE:

 • System bezpieczeństwa w organizacji lotniczej (Part 21J/G; PART 145, PART CAMO, PART CAO) i jego podstawa prawna. Rola polityki bezpieczeństwa i polityka Just Culture;
 • System zgodności/jakości w organizacjach lotniczych, zakres działania, relacje z SMS i zarządzaniem ochroną, zmiany i integracja zarządzania zgodnością;
 • Audytowanie jako element integralny systemu, planowanie zapewnienia zgodności (w tym promocja i szkolenie) i audytowych (roczny plan i audytowanie dostawców);
 • Audytowanie, identyfikacja i opisywanie niezgodności, raport z audytu, zarządzanie działaniami poaudytowymi i zmiany terminów realizacji działań poaudytowych;
 • Zarządzanie procesem audytowania (planowanie, podział zadań, harmonogram);
 • Zarządzanie planem jakości, niezgodnościami i dobierać działania naprawcze, zapobiegawcze i kontrolne dla osiągnięcia najlepszych wyników dla zapewnienia zgodności;
 • Audytor, jego zadania i cechy dobrego audytora, audytor wiodący a audytor wewnętrzny, zarządzanie zasobami ludzkim w komórce zgodności/jakości;
 • List kontrolne głównej i pomocniczej jako narzędzia budowy bezpieczeństwa;
 • Przegląd jakości: cele, przygotowanie i zarządzanie (przegląd bezpieczeństwa);
 • Kompetencje personelu zgodności/jakości, szkolenie, analiza raportów i opisu niezgodności oraz działań poaudytowych;
 • Analiza niezgodności (np. 5WHY, identyfikacja przyczyn źródłowych), weryfikacja poprawności działań audytowych. Badanie zdarzeń i działania korygujące;
 • Współpraca z kierownikiem odpowiedzialnym oraz ULC;
 • Zarządzanie lub współpraca w zakresie systemem raportowania wewnętrznego i zewnętrznego. Wpływ zawartości zgłoszeń na planowanie bezpieczeństwa i planu audytów.
 • Zarządzanie dostawcami i bezpieczeństwem dostaw. Ocena zagrożeń, umowy z dostawcami;
 • Krajowy plan bezpieczeństwa jako narzędzie planowania zdarnościowego, wsp. SPI;
 • Zmiany w systemie audytowania, zagadnienia odporności organizacji (reseliance) współpraca z SMS-em;
 • Szkolenie personelu w organizacji lotniczej/monitorowanie kompetencji i przegląd kompetencji;
 • Promocja bezpieczeństwa/jakości/zgodności;
 • System jakości a system zgodności.

Kierownik jakości w lotnictwie – Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do pełnienia roli kierowników systemów zgodności (ew. jakości) w organizacji PART 145, PART CAMO, PART CAO, PART 21G, PART J, AS9100, AS9110 i innych oraz umożliwienie im weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności podczas warsztatów polegających na symulacji audytu.

Grupa docelowa:

Kandydaci na kierowników działów zgodności/jakości w organizacjach (jak powyżej), audytorzy, kierownicy SMS, personel kierowniczy chcący uzupełnić swoją wiedzę.

Czas realizacji:

Szkolenie wstępne – 3 dni

(Uwaga! W przypadku szkolenia on-line liczba uczestników ograniczona do 4 osób. W przypadku szkolenia tradycyjnego grupa szkolona max 8 osób)

Wartość dodana:

W czasie szkolenia wykładowca przekazuje realną wiedzę i doświadczenie aktywnego audytora i konsultanta oraz posługuje się przykładami z zrealizowanych audytów oraz przykładów dotyczących zarządzania system jakości w organizacjach lotniczych.

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.