PROGRAM SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU MS PROJECT – KURS PODSTAWOWY

PRE TEST

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Tworzenie nowego planu projektu
  • Wykorzystanie szablonów
  • Ustawienia kalendarza
  • Wprowadzenie właściwości planu projektu
 3. Tworzenie zadań projektu
  • Tworzenie listy zadań
  • Wstawianie dodatkowych zadań
  • Planowanie zadań automatyczne – ręczne
  • Określenie czasu realizacji zadań
  • Zadania sumaryczne
 4. Konfigurowanie zasobów pracy
  • Wpisywanie zasobów ludzkich
  • Dostępność zasobów
  • Stawki wynagrodzeń zasobów
  • Koszty w projekcie
 5. Przydzielanie zasobów pracy do zadań
  • Przydzielanie zasobów pracy do zadań
  • Kontrolowanie pracy podczas dodawania lub usuwania przydziałów zasobów
 6. Przydzielanie zasobów kosztowych do zadań
  • Przydzielanie zasobów kosztowych do zadań
 7. Weryfikowanie planu po przydzieleniu zasobów
  • Weryfikowanie planu po przydzieleniu zasobów
 8. Dostosowanie widoku wykresu Gantta
  • Dodawanie zadań na osi czasu
  • Dostosowanie raportów
  • Kopiowanie widoków i raportów
  • Drukowanie widoków i raportów
 9. Śledzenie postępów. Zapisywanie planu bazowego
  • Śledzenie postępów.
  • Zapisywanie planu bazowego
 10. Śledzenie wykonania harmonogramu planu
  • Wprowadzenie procentowej wartości wykonania zadania
  • Wprowadzenie rzeczywistych wartości dla zadań
 11. Rozwijanie harmonogramu zadań
  • Sprawdzanie relacji między zadaniami za pomocą funkcji „Ścieżka zadania”
  • Sprawdzanie relacji między zadaniami za pomocą funkcji „Ścieżka zadania”
 12. Dostosowanie relacji między zadaniami
  • Dostosowanie relacji między zadaniami za pomocą „Informacje o zadaniu”
  • Kontrolowanie harmonogramu zadań za pomocą ograniczeń
  • Przerywanie pracy nad zadaniem
  • Dostosowanie czasu roboczego dla poszczególnych zadań
 13. Podsumowanie

 POST TEST

Czas trwania szkolenia – 2 dni

UWAGA !

Dla każdego uczestnika wymagany jest komputer z zainstalowanym programem „project” wersja 2019.

Szkolenie odbywa się tylko w formie ćwiczeń.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 31.03.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.