AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO/IEC 17025

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM BADAWCZYM WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Auditowanie systemu zgodnego z normą ISO/IEC 17025:2018 to kluczowy proces, który pomaga w zapewnieniu, że laboratorium badawcze lub kalibracyjne utrzymuje odpowiednie procedury, kompetencje personelu oraz dokładność i wiarygodność wyników. Poniżej znajdziesz ogólne kroki związane z audytem ISO/IEC 17025:

 1. Planowanie Audytu:
  • Określenie zakresu audytu, terminów oraz obszarów do przeglądu.
  • Wybór zespołu audytowego, który może składać się z audytorów wewnętrznych i/lub zewnętrznych.
 2. Przegląd Dokumentacji:
  • Ocena dokumentacji związanej z systemem zarządzania jakością, takiej jak procedury, instrukcje, raporty z poprzednich audytów, dokumentacja szkoleniowa itp.
 3. Przegląd Procesów:
  • Analiza procesów laboratorium, w tym procesów badawczych, kalibracyjnych, zarządzania dokumentacją, zarządzania ryzykiem itp.
  • Ocena, czy procesy są zgodne z wymaganiami normy ISO/IEC 17025.
 4. Ocena Kompetencji Personelu:
  • Sprawdzenie kwalifikacji, doświadczenia i szkoleń pracowników.
  • Ocena kompetencji personelu do wykonywania konkretnych zadań laboratoryjnych.
 5. Ocena Środków Pomiarowych:
  • Przegląd i ocena środków pomiarowych używanych w laboratorium.
  • Upewnienie się, że są one odpowiednio kalibrowane i utrzymane w zgodności z wymaganiami.
 6. Sprawdzenie Wyników Kalibracji i Badań:
  • Ocena wyników kalibracji i badań przeprowadzonych przez laboratorium.
  • Upewnienie się, że wyniki są precyzyjne, dokładne i zgodne z wymaganiami klientów oraz normą.
 7. Analiza Działań Korygujących i Zapobiegawczych:
  • Przegląd działań podejmowanych w przypadku stwierdzenia niezgodności lub problemów.
  • Ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych.
 8. Przegląd Rejestrów i Dokumentacji:
  • Ocena dokumentacji laboratoryjnej, w tym śladów pomiarowych, raportów, rejestrów działań korygujących itp.
 9. Rozmowy Zespołu Audytowego z Pracownikami:
  • Bezpośrednie rozmowy z pracownikami, aby uzyskać informacje zwrotne na temat codziennych praktyk, zrozumienia procedur i działań doskonalących.
 10. Sporządzenie Raportu z Audytu:
  • Podsumowanie wyników audytu, uwag i zaleceń.
  • Przekazanie raportu w celu implementacji działań korygujących i doskonalenia systemu zarządzania.
 11. Działania Korygujące i Doskonalące:
  • Wdrożenie działań korygujących w odpowiedzi na uwagi i niezgodności stwierdzone podczas audytu.
  • Implementacja działań doskonalących mających na celu ciągłe ulepszanie systemu zarządzania jakością.

Audyty ISO/IEC 17025 powinny być przeprowadzane regularnie, zarówno wewnętrznie, jak i przez niezależne organizacje certyfikujące, aby zapewnić utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym lub kalibracyjnym.

 

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania w laboratorium badawczym 17025:2018 – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wytycznymi normy PN-EN ISO 19011:2018-08.

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania w laboratorium badawczym ISO 17025:2018 – PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – przypomnienie najważniejszych aspektów i wymagań.
 2. Podstawowe zasady audytowania – wymagania oparte na normie PN-EN ISO 19011:2018-08.
 3. Niezgodność a spostrzeżenie – charakterystyka różnic podczas ich identyfikacji.
 4. Program audytów (planowanie, ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie programu audytów) – zarządzanie programem audytów w kontekście normy -EN ISO 19011:2018-08.
 5. Kryteria i zakres audytu – omówienie najważniejszych kryteriów audytu w laboratorium badawczym.
 6. Przygotowanie do audytu – opracowanie planu audytu, zabranie informacji i dokumentacji, przegląd dokumentacji.
 7. Jak prowadzić spotkanie otwierające i zamykające.
 8. Sposoby prowadzenia audytu:
  • Rozmowy.
  • Przegląd udokumentowanej informacji.
  • Obserwacje realizacji działalności laboratoryjnej.
 9. Jak prawidłowo wybrać próbkę audytową – podejście oparte na ryzyku i wynikach wcześniejszych audytów.
 10. Umiejętne zadawanie pytań podczas prowadzenia audytu sukcesem do osiągniecia celów audytu.
 11. Kompetencje audytora w kontekście wymagań normy PN-EN ISO/IEC 1702:2018-02.
 12. Jak opracować dobry raport z audytu wewnętrznego?
 13. Umiejętność formułowania niezgodności i spostrzeżeń.
 14. Analiza niezgodności (określenie planów działań do niezgodności).
 15. Zapewnienie adekwatnych dowodów do niezgodności z audytu.
 16. Jakie korekcje i działania korygujące podejmować w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności.
 17. Analiza przypadków – praca na rzeczywistych sytuacjach z audytów.
 18. Ćwiczenia – odgrywanie ról – modelowe sytuacje.

Egzamin.

Korzyści ze szkolenia:

Nabycie wiedzy i kompetencji do realizacji audytów wewnętrznych w laboratoriach badawczych, certyfikat audytora wewnętrznego.

Wymagania dla Uczestników:

Podstawowa wiedza z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy laboratoriów badawczych oraz osoby, chcące prowadzić audyty wewnętrze laboratoriach.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 18.01.2024r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LABORATORIUM I INŻYNIERIA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: