APQP & PPAP

APQP & PPAP – ZAAWANSOWANE PLANOWANIE JAKOŚCI WYROBU I ZATWIERDZENIE CZĘŚCI DO PRODUKCJI SERYJNEJ

APQP PPAP – CEL SZKOLENIA: 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanym planowaniem jakości (APQP) oraz procesem zatwierdzania wyrobu i procesu (PPAP) zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami. Uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne do skutecznego planowania, projektowania, rozwijania, walidacji oraz oceny produktów i procesów w kontekście zapewnienia wysokiej jakości i spełnienia oczekiwań klientów.

PROGRAM SZKOLENIA:

APQP 2024 – Moduł I

Pre-test

Wprowadzenie :

 • Podstawy planowania jakości APQP (zawansowane planowanie).
 • Cel i odpowiedzialności.
 • Cykl PDCA (planuj, realizuj, sprawdzaj, działaj).
Różnice APQP v2 a APQP v3:

1. Przygotowanie do planowania i realizacja:

 • Zespół APQP ( zaawansowanego planowania) + CP (plan kontroli, wersja 1 2024).
 • Zakres projektu.
 • TtT (Team to Team – koordynacja zespołów w projekcie).
 • Nominacje dostawców.
 • Klient i zaangażowanie organizacji.
 • SE (symultaniczne podejście).
 • CP- plany kontroli.
 • Rozwiązanie problemów.
 • Plan czasowy.
 • Plan projektu a plan czasowy. 
2. Planowanie i definiowanie.
 • Od głosu klienta do RAMP (risk assessment mitigation plan) – ocena ryzyka – plan redukcji ryzyka.
 • Ćwiczenie: przygotowanie oceny załącznik A – APQP (nowe) + GM (,,Gate managemnt’’- zarządzanie bramkami projektu).
3. Projektowanie i rozwój wyrobu.
 • Od DFMEA (analizy ryzyka w wyrobie) do TFC: Team Feasibility Commitment i LS: Leader Support ( zobowiązanie do wykonalności i wsparcie liderów).
 • Ćwiczenie: Opracowanie planu projektowania wyrobu.
4. Projektowanie i rozwój procesu.
 • Od specyfikacji pakowania, dokumentacji procesu ( ,,WIELKA TRÓJKA’’ Proces flow/CP/PFMEA) do LS (Leader Support – Wsparcie Liderów).
 • Ćwiczenie: Opracowanie planu rozwoju procesu.
5. Walidacja wyrobu i procesu.
 • Od SPR: Significant Production Run (znacząca partia produkcyjna) do podpisania planowania jakości i LS (Leader Support – wsparcie liderów).
 • Ćwiczenie: Opracowanie planu walidacji wyrobu + przygotowanie planu weryfikacji procesu.
6. Ocena i sprzężenie zwrotne.
 • Od Redukcji zmienności do L&L (Lessons Learned: nauka z doświadczenia + dobre praktyki).

PPAP – MODUŁ II

 • Wprowadzenie do zatwierdzania części, procesu PPAP.
 • Wymagania przedłożenia PPAP.
 • Poziomy przedłożenia PPAP.
 • Wymagania zapisów/dokumentów w pliku PPAP.
 • Wymagania specyficzne klientów a przygotowanie zatwierdzenia – PPAP.
 • Jak przygotować plik PPAP dla klienta.
 • Jak sprawdzać PPAP dostawców.
 • Przykłady PPAP dla klientów OEM Automotive.

Podsumowanie szkolenia. Zakończenie.

GRUPA ODBIORCZA APQP PPAP:

Grupa docelowa szkolenia to inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości, kadra kierownicza odpowiedzialna za zarządzanie jakością i produkcją, oraz wszyscy zaangażowani w procesy planowania, projektowania i rozwijania produktów oraz procesów w organizacji.

Wartości dodane po szkoleniu APQP PPAP:

 1. Nabycie umiejętności zaawansowanego planowania jakości (APQP 2024), obejmującego kompleksową analizę ryzyka, planowanie projektu oraz walidację wyrobu i procesu.
 2. Zrozumienie różnic między APQP wersji 2 a wersji 3, co umożliwi efektywne wdrożenie nowych metod i procedur.
 3. Umiejętność przygotowania plików PPAP zgodnie z wymaganiami klientów oraz sprawdzania PPAP dostawców, co przyczyni się do skutecznego zatwierdzania wyrobów i procesów.
 4. Możliwość identyfikacji obszarów ryzyka oraz stosowania narzędzi i technik redukcji ryzyka w procesach produkcyjnych.
 5. Wniesienie do organizacji wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z procesami zapewnienia jakości, co pozwoli na poprawę efektywności i konkurencyjności firmy na rynku.

Czas trwania szkolenia APAP & PPAP: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 22.03.2024r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.