FMEA MSR 2019

FMEA MSR 2019 – CO TO JEST ? NA CZYM POLEGA ?

FMEA MSR 2019 (Supplemental FMEA for Monitoring & System Response) to uzupełnienie tradycyjnej metody analizy ryzyka FMEA, które skupia się na monitorowaniu i reakcji systemu na wykryte niezgodności oraz awarie.

Polega ona na identyfikacji potencjalnych zagrożeń, awarii oraz negatywnych skutków w procesach produkcyjnych, serwisowych i naprawczych, a następnie opracowaniu strategii monitorowania tych procesów oraz odpowiedzi na niezgodności w celu zapobieżenia negatywnym konsekwencjom.

Główne cechy FMEA MSR 2019:

 1. Monitorowanie procesów: Skupia się na identyfikacji krytycznych punktów w procesach, które należy monitorować w celu wczesnego wykrywania potencjalnych niezgodności.
 2. System reakcji: Opracowuje strategie i procedury reakcji na wykryte niezgodności w celu szybkiego i skutecznego zarządzania nimi oraz minimalizacji skutków dla produkcji i jakości produktów.
 3. Analiza ryzyka i priorytetyzacja działań: Wykorzystuje narzędzia analizy ryzyka, takie jak tabele wagi skutku, występowania i detekcji, do oceny ryzyka oraz priorytetyzacji działań monitorujących i reakcyjnych.
 4. Optymalizacja procesu: Po zakończeniu analizy ryzyka opracowuje się strategie optymalizacji procesu monitorowania i reakcji w celu zapewnienia skutecznego zarządzania ryzykiem.

FMEA MSR 2019 koncentruje się na zapobieganiu niezgodnościom poprzez skuteczne monitorowanie procesów i szybką reakcję na wykryte problemy, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, jakości oraz efektywności w działalności produkcyjnej i serwisowej.

 

FMEA MSR 2019 – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego stosowania metody FMEA MSR (Supplemental FMEA for Monitoring & System Response) w procesach produkcyjnych, serwisowych i naprawczych. Uczestnicy zdobędą umiejętności identyfikacji, oceny oraz zarządzania ryzykiem poprzez monitorowanie procesów oraz odpowiedź na wykryte niezgodności.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

1. Wprowadzenie – terminy i definicje.

2. Co to jest PFMEA MRS i dlaczego tak?

3. Rola kierownictwa i zespołu w analizie FMEA.

4. Różnice DFMEA versus FMEA – MSR.

5. Etapy i kroki analizy FMEA MSR:

 • FMEA MSR Planowanie i przygotowanie.

Ćwiczenie 1: Planowanie i przygotowanie.

 • FMEA MSR Analiza struktury.

Ćwiczenie 2: Analiza struktury.

 • Analiza funkcji – drzewo funkcji, analiza funkcji.

Ćwiczenie 3: Analiza funkcji.

 • Analiza uszkodzeń: struktura i typy uszkodzeń, struktura uszkodzeń system – podsystem.

Ćwiczenie 4: Analiza uszkodzeń.

 • Analiza ryzyka: kontrole.

Tabele:  wagi skutku (Severity), występowania (Occurence), detekcja (Detection), priorytety działań, tabela priorytetów:

 • Optymalizacja.
 • Dokumentowanie rezultatów.

Ćwiczenie 5: Analiza ryzyka, optymalizacja, dokumentowanie rezultatów.

6. Zmiany w formularzach i ich praktyczne zastosowanie.

7. Podsumowanie i zakończenie.

GRUPA ODBIORCZA:

Grupą odbiorczą szkolenia są pracownicy z różnych poziomów organizacyjnych zaangażowani w procesy produkcyjne, serwisowe i naprawcze, w tym kierownictwo, inżynierowie, specjaliści ds. jakości oraz personel odpowiedzialny za monitorowanie i reakcję na niezgodności.

Wartości dodane po szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

 1. Skutecznie stosować metodykę FMEA MSR w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i niezgodności w procesach produkcyjnych, serwisowych i naprawczych.
 2. Opracowywać strategie monitorowania procesów oraz reakcji na wykryte niezgodności w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia ciągłości produkcji.
 3. Zidentyfikować różnice między tradycyjnym podejściem DFMEA a metodą FMEA MSR oraz zastosować odpowiednie narzędzia i techniki analizy ryzyka.
 4. Optymalizować procesy produkcyjne, serwisowe i naprawcze w oparciu o wyniki analizy ryzyka w celu poprawy efektywności i jakości działań.
 5. Dokumentować rezultaty analizy ryzyka oraz podejmowanych działań w sposób zgodny z wymaganiami branżowymi i standardami jakościowymi.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 12.11.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

FMEA_MSR_2019_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.