Design FMEA AIAG VDA

DESIGN FMEA (DFMEA) – CO TO JEST ? NA CZYM POLEGA ?

DFMEA (Design Failure Mode and Effects Analysis) jest metodą stosowaną w inżynierii i projektowaniu, mającą na celu identyfikację, ocenę i eliminację potencjalnych niezgodności oraz ryzyka w konstrukcji, projekcie lub designie produktu.

Polega na systematycznym analizowaniu różnych aspektów konstrukcji, takich jak funkcje, procesy, materiały, komponenty, oraz identyfikacji potencjalnych sposobów ich awarii (failure modes), skutków tych awarii (effects) oraz przyczyn tych awarii (failure causes). Następnie oceniane są ryzyko wystąpienia tych awarii oraz podejmowane są działania prewencyjne w celu ich redukcji lub wyeliminowania.

DESIGN FMEA (DFMEA) AIAG VDA – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia Design FMEA AIAG VDA jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi metodami analizy ryzyka w projektowaniu oraz konstrukcji produktów, skupiając się na integracji podejścia amerykańskiego (AIAG) i niemieckiego (VDA). Uczestnicy nabędą umiejętności w poprawnym przeprowadzaniu analizy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) oraz interpretacji wyników zgodnie z wymaganiami obu standardów.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

1. Wprowadzenie – terminy i definicje.

2. Różnice pomiędzy DFMEA VDA – QMC a DFMEA AIAG – VDA.

3. Rola kierownictwa i zespołu w analizie FMEA.

4. Etapy i kroki analizy DFMEA.

 • Planowanie i przygotowanie.

Ćwiczenie 1: Planowanie i przygotowanie.

 • Analiza struktury: proces flow, kroki procesu, 4M.

Ćwiczenie 2: Analiza struktury procesu.

 • Analiza funkcji – P diagram, co jest realizowane – jak ?, drzewo funkcji, analiza funkcji – fokus element.

Ćwiczenie 3: Analiza funkcji.

 • Analiza uszkodzeń: struktura i typy uszkodzeń, zależność FM, FE, FC, struktura uszkodzeń system – podsystem.

Ćwiczenie 4: Analiza uszkodzeń.

 • Analiza ryzyka: kontrole prewencyjne, kontrole detekcyjne: Tabele wagi skutku (Severity), występowania (Occurence), detekcja (Detection),  priorytety działań tabela priorytetów.
 • Optymalizacja.
 • Dokumentowanie rezultatów.

Ćwiczenie 5: Analiza ryzyka, Optymalizacja, Dokumentowanie rezultatów.

5. Zmiany w formularzach i ich praktyczne zastosowanie

6. Podsumowanie i zakończenie.

Post – test

GRUPA ODBIORCZA:

Grupa docelowa szkolenia DFMEA AIAG VDA to inżynierowie projektanci, specjaliści ds. inżynierii, kadra kierownicza odpowiedzialna za projektowanie produktów oraz wszyscy zaangażowani w procesy projektowania i konstrukcji produktów w organizacji. Szkolenie może być również przydatne dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w kontekście projektowania oraz dla pracowników zajmujących się dokumentacją i analizą ryzyka w procesie projektowania.

Wartości dodane po szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

 1. Skutecznie interpretować wymagania podręczników AIAG i VDA dotyczące analizy ryzyka w procesie projektowania i konstrukcji.
 2. Zidentyfikować i analizować strukturę procesu oraz funkcje produktu zgodnie z wymaganiami DFMEA.
 3. Wykorzystać narzędzia i techniki analizy ryzyka, takie jak tabele wagi skutku, oceny prawdopodobieństwa oraz priorytetów działań, aby efektywnie ocenić ryzyko wystąpienia awarii lub niezgodności.
 4. Dokumentować wyniki analizy ryzyka i podejmowanych działań w sposób zgodny z wymaganiami standardów branżowych.
 5. Zrozumieć znaczenie optymalizacji procesu analizy ryzyka oraz skutecznie wprowadzić zmiany w formularzach i procedurach, aby zwiększyć efektywność i jakość analizy.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 12.11.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.