PROGRAM SZKOLENIA Design FMEA AIAG VDA

DESIGN FMEA AIAG VDA – Cel szkolenia:

Celem szkolenia DMEA AIAG VDA jest zapoznanie się z nowym podejściem podręcznika jakości dotyczącego analizy przyczyn i skutków niezgodności konstrukcji/design/projektu (DFMEA) skorelowanego z niemieckim podejściem VDA, jako połączenie wymagania podejścia amerykańskiego (AIAG) i niemieckiego (DFMEA AIAG VDA 2019). Uczestnicy szkolenia:

  • poznają nowe podejście DFMEA AIAG VDA 2019 i nauczą się je interpretować w praktyce;
  • poznają różnice pomiędzy poprzednim podejściem amerykańskiego podręcznika AIAG DFMEA a nowym, skorelowanym z niemieckim VDA i nauczą się owe różnice rozpoznawać;
  • nauczą się dokonywać skutecznej i efektywnej analizy DFMEA VDA 2019 w celu uwzględnienia technicznych aspektów redukcji ryzyka w konstrukcji lub w projekcie;
  • nauczą się poprawnie dokumentować działania zapobiegania i wykrywania uszkodzeń w konstrukcji lub w projekcie.

Design FMEA AIAG VDA – Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – terminy i definicje
 2. Różnice pomiędzy DFMEA VDA – QMC a DFMEA AIAG – VDA
 3. Rola kierownictwa i zespołu w analizie FMEA
 4. Etapy i kroki analizy DFMEA
  • Planowanie i przygotowanie

Ćwiczenie 1: Planowanie i przygotowanie

  • Analiza struktury: proces flow, kroki procesu, 4M

Ćwiczenie 2: Analiza struktury procesu

  • Analiza funkcji – P diagram, co jest realizowane – jak ?, drzewo funkcji, analiza funkcji – fokus element

Ćwiczenie 3: Analiza funkcji  

  • Analiza uszkodzeń: struktura i typy uszkodzeń, zależność FM, FE, FC, struktura uszkodzeń system – podsystem

Ćwiczenie 4: Analiza uszkodzeń

  • Analiza ryzyka: kontrole prewencyjne, kontrole detekcyjne: Tabele wagi skutku (Severity), występowania (Occurence), detekcja (Detection),  priorytety działań tabela priorytetów
  • Optymalizacja
  • Dokumentowanie rezultatów

Ćwiczenie 5: Analiza ryzyka, Optymalizacja, Dokumentowanie rezultatów

 1. Zmiany w formularzach i ich praktyczne zastosowanie
 2. Podsumowanie i zakończenie.

DFMEA AIAG VDA – Wartości dodane po szkoleniu: 

Uczestnicy szkolenia:

  • nabędą umiejętności prowadzenia analizy DMEA dla konstrukcji/design/projektu,
  • rozpoznają obszary zagrożeń w konstrukcji lub w projekcie oraz dokonują skutecznej poprawy jakości w konstrukcji lub projekcie,
  • poprawnie dokumentują działania zapobiegawcze,
  • przeprowadzą analizy ryzyka konstrukcji lub projektu w przypadku odpowiedzialności za konstrukcję lub projekt.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 12.11.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.