PROGRAM SZKOLENIA AIAG MSA W MINITAB

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – WYMÓG PROWADZENIA ANALIZY MSA

Analiza systemów pomiarowych MSA stosowana jest celu zbadania rozrzutu występującego w wynikach otrzymanych za pomocą każdego rodzaju wyposażenia badawczego i systemu pomiarowego powinna być przeprowadzona analiza statystyczna. To wymaganie powinno stosować się do systemów pomiarowych przywołanych w planie kontroli.

Stosowane metody analityczne i kryteria akceptacji powinny być zgodne z wymienionymi w odpowiednich dokumentach Klienta, a dotyczącymi analizy systemów pomiarowych. Dopuszcza się stosowanie innych metod analitycznych i kryteriów akceptacji zatwierdzonych przez Klienta.

IATF16949  §7.1.5.1.1 Analiza systemu pomiarowego

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – WPROWADZENIE

Pomiar to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości.

Proces przypisywania liczb (proces pomiarowy) daje w efekcie wartość pomiaru (wynik) i może być rozpatrywany jako proces produkcyjny, którego produktem są liczby (dane).

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – WYKORZYSTYWANIE DANYCH POMIAROWYCH

Dane uzyskane w wyniku pomiaru wykorzystać można do:

 • nadzorowanie procesu (dane pomiarowe lub pewne statystyki obliczane na ich podstawie są porównywane z granicami kontrolnymi procesu wyznaczonymi metodami statystycznymi);
 • doskonalenie procesu (szukanie związku pomiędzy zmiennymi).

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – PROGRAM SZKOLENIA Z WYKORZYSTANIEM MINITAB:

PRE – TEST

 • Zmienność – przyczyny zwykłe i szczególne zmienności. Statystyczny opis zmienności – obliczanie oraz interpretacja średniej, mediany, rozstępu, odchylenia standardowego.
 • Przyczyny zmienności wyników pomiarów.
 • Opis zdolności systemów pomiarowych – definicje i interpretacja:
  • niepoprawność wskazań (błąd systematyczny),
  • powtarzalność i odtwarzalność,
  • zmienność całkowita, a zmienność procesu,
  • rozdzielczość i rozróżnialność,
  • wskaźniki zdolności: Cg, Cgk, %EV, %AV, %PV, %R&R, ndc,
  • liniowość i stabilność systemu pomiarowego.
 • Metodologia badań zdolności systemów pomiarowych za pomocą analizy R&R:
  • procedura typu 1, (zdolność przyrządu pomiarowego),
  • procedura typu 2 (ARM pełna – metoda rozstępów i średnich, RM metoda krótka ),
  • procedura typu 3 (zdolność dla systemów zautomatyzowanych).
 • MSA dla danych atrybutowych.

ĆWICZENIA:

 • Analiza R&R typ 2 metodą średnich i rozstępów.
 • Analiza MSA dla danych atrybutowych.
 • Wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności Cg, Cgk – analiza typ 1 (samodzielne pomiary i interpretacja wyników).
 • Ćwiczenia mogą być wykonywane na przyrządach używanych standardowo przez Klienta  oraz przy wykorzystaniu częściach przygotowanych razem z Klientem.

POST – TEST

Czas trwania szkolenia – 1 dzień

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 01.02.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

MSA_MINITAB_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.