PROGRAM SZKOLENIA AIAG MSA

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – WYMÓG PROWADZENIA ANALIZY MSA:

Analiza systemów pomiarowych MSA stosowana jest celu zbadania rozrzutu występującego w wynikach otrzymanych za pomocą każdego rodzaju wyposażenia badawczego i systemu pomiarowego powinna być przeprowadzona analiza statystyczna. To wymaganie powinno stosować się do systemów pomiarowych przywołanych w planie kontroli.

Stosowane metody analityczne i kryteria akceptacji powinny być zgodne z wymienionymi w odpowiednich dokumentach Klienta, a dotyczącymi analizy systemów pomiarowych. Dopuszcza się stosowanie innych metod analitycznych i kryteriów akceptacji zatwierdzonych przez Klienta.

IATF16949  §7.1.5.1.1 Analiza systemu pomiarowego

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – WPROWADZENIE:

Pomiar to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości.

Proces przypisywania liczb (proces pomiarowy) daje w efekcie wartość pomiaru (wynik) i może być rozpatrywany jako proces produkcyjny, którego produktem są liczby (dane).

MSA – WYKORZYSTYWANIE DANYCH POMIAROWYCH:

Dane uzyskane w wyniku pomiaru wykorzystać można do:

  • nadzorowanie procesu (dane pomiarowe lub pewne statystyki obliczane na ich podstawie są porównywane z granicami kontrolnymi procesu wyznaczonymi metodami statystycznymi);
  • doskonalenie procesu (szukanie związku pomiędzy zmiennymi).

PROGRAM SZKOLENIA:

PRE – TEST

  • Wprowadzenie – Rodzaje pomiarów, błędy i niepewności pomiarowe.
  • System pomiarowy i jego cechy – typy systemów pomiarowych, elementy składowe.
  • Pomiar – co go zakłóca. Po co nadzorować pomiary.
  • Badanie zdolności środków kontrolno-pomiarowych w kontekście wymagań IATF 16949:2016.
  • Analiza systemów pomiarowych metodą GR&R dla danych liczbowych metodą rozstępów oraz metodą średniej i rozstępów (przykłady, ćwiczenia).
  • Analiza systemów pomiarowych metodą GR&R dla danych atrybutowych metodą rozstępów oraz metodą kappa (przykłady, ćwiczenia).
  • Wykorzystanie arkuszy Excel’a do prowadzenia analiz systemów pomiarowych (przykłady).

POST – TEST

Łącznie – 8 ćwiczeń

Czas trwania szkolenia – 1 dzień

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 01.02.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

MSA_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.