PROGRAM SZKOLENIA AIAG MSA

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – CO TO JEST ?

MSA, czyli Analiza Systemów Pomiarowych (Measurement System Analysis), to proces oceny i badania systemów pomiarowych wykorzystywanych w produkcji oraz kontroli jakości. Celem MSA jest zapewnienie wiarygodności i dokładności wyników pomiarów oraz identyfikacja ewentualnych błędów i niepewności pomiarowych, które mogą wpłynąć na poprawność interpretacji danych.

Podczas analizy systemów pomiarowych (MSA) ocenia się zarówno systemy pomiarowe, jak i same metody pomiarowe, w celu ustalenia ich skuteczności, powtarzalności i stabilności. MSA obejmuje różne aspekty pomiarów, takie jak badanie zdolności środków kontrolno-pomiarowych, analiza błędów pomiarowych, ocena powtarzalności pomiarów oraz określenie niepewności pomiarowych.

W ramach MSA stosuje się różne metody, takie jak np. analiza GR&R (Gauge Repeatability and Reproducibility), która pozwala na ocenę powtarzalności i odwzorowalności systemu pomiarowego dla danych liczbowych i atrybutowych. MSA jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu jakością, szczególnie w branżach produkcyjnych, gdzie dokładność pomiarów ma istotne znaczenie dla zapewnienia jakości produktów.

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – WYMÓG PROWADZENIA ANALIZY MSA:

Analiza systemów pomiarowych MSA stosowana jest celu zbadania rozrzutu występującego w wynikach otrzymanych za pomocą każdego rodzaju wyposażenia badawczego i systemu pomiarowego powinna być przeprowadzona analiza statystyczna. To wymaganie powinno stosować się do systemów pomiarowych przywołanych w planie kontroli.

Stosowane metody analityczne i kryteria akceptacji powinny być zgodne z wymienionymi w odpowiednich dokumentach Klienta, a dotyczącymi analizy systemów pomiarowych. Dopuszcza się stosowanie innych metod analitycznych i kryteriów akceptacji zatwierdzonych przez Klienta.

IATF16949  §7.1.5.1.1 Analiza systemu pomiarowego

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – WPROWADZENIE:

Pomiar to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości.

Proces przypisywania liczb (proces pomiarowy) daje w efekcie wartość pomiaru (wynik) i może być rozpatrywany jako proces produkcyjny, którego produktem są liczby (dane).

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – WYKORZYSTYWANIE DANYCH POMIAROWYCH:

Dane uzyskane w wyniku pomiaru wykorzystać można do:

 • nadzorowanie procesu (dane pomiarowe lub pewne statystyki obliczane na ich podstawie są porównywane z granicami kontrolnymi procesu wyznaczonymi metodami statystycznymi);
 • doskonalenie procesu (szukanie związku pomiędzy zmiennymi).

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z analizą systemów pomiarowych (MSA) oraz umożliwienie im zdobycia praktycznych umiejętności w ocenie i poprawie skuteczności pomiarów w kontekście wymagań normy IATF 16949:2016.

PROGRAM SZKOLENIA MSA:

PRE – TEST

 • Wprowadzenie – Rodzaje pomiarów, błędy i niepewności pomiarowe.
 • System pomiarowy i jego cechy – typy systemów pomiarowych, elementy składowe.
 • Pomiar – co go zakłóca. Po co nadzorować pomiary.
 • Badanie zdolności środków kontrolno-pomiarowych w kontekście wymagań IATF 16949:2016.
 • Analiza systemów pomiarowych metodą GR&R dla danych liczbowych metodą rozstępów oraz metodą średniej i rozstępów (przykłady, ćwiczenia).
 • Analiza systemów pomiarowych metodą GR&R dla danych atrybutowych metodą rozstępów oraz metodą kappa (przykłady, ćwiczenia).
 • Wykorzystanie arkuszy Excel’a do prowadzenia analiz systemów pomiarowych (przykłady).

POST – TEST

ĆWICZENIA MSA:

Łącznie – 8 ćwiczeń

GRUPA ODBIORCZA:

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości, inżynierów procesu, techników pomiarowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za nadzór nad procesami pomiarowymi w organizacjach przemysłowych.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Zwiększona świadomość dotycząca rodzajów pomiarów, błędów i niepewności pomiarowych, co pozwala na lepsze zrozumienie procesów pomiarowych w organizacji.
 • Nabycie umiejętności analizy systemów pomiarowych przy użyciu metod GR&R zarówno dla danych liczbowych, jak i atrybutowych, co umożliwia skuteczne ocenianie i doskonalenie jakości pomiarów.
 • Praktyczne wykorzystanie arkuszy Excela do prowadzenia analiz systemów pomiarowych, co ułatwia praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.
 • Zrozumienie znaczenia nadzorowania pomiarów oraz badania zdolności środków kontrolno-pomiarowych w kontekście spełnienia wymagań normy IATF 16949:2016.
 • Poprawa efektywności procesów pomiarowych, co przekłada się na zwiększenie precyzji i wiarygodności danych pomiarowych oraz poprawę jakości produktów i usług oferowanych przez organizację.

Czas trwania szkolenia – 1 dzień

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 01.02.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

MSA_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.