PROGRAM SZKOLENIA WYMAGANIA PART 21G

WYMAGANIA EASA PART 21G

PRE-TEST

 • Światowy i krajowy system bezpieczeństwa w lotnictwie
 • Struktura wymagań EASA i koncepcja budowy europejskiego systemu bezpieczeństwa
 • Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa w organizacji lotniczej
 • Rozporządzenie 748/2012 wraz ze zmianami
 • Materiały pomocnicze (AMC+GM) i ich użycie
 • Wymagania PART 21 dla organizacji produkującej: podczęści F, G, P
 • Szczegółowe wymagania dla organizacji produkującej PART 21 podczęść G
 • I – Organizacja: 21.A.143, 21.A.147, 21.A.148, 21.A.163
 • II – Zasoby 21.A.145
 • III – Produkcja i zarządzanie: 21.A.139, 21.A.165
 • IV – Wymagania formalne/Zatwierdzenie 21.A.131, 21.A.133, 21.A.134, 21.A.135, 21.A.149, 21.A.151, 21.A.153, 21.A.157, 21.A.158, 21.A.159
 • Znakowanie produktów lotniczych (podczęść Q)
 • Dokumenty poświadczające zdatność do lotu: formularza EASA nr 1 i dokumenty równorzędne
 • Zasady współpracy z organizacjami spoza UE
 • Formularze stosowane w organizacji Part 21 (form 15, 20, 24, 25, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 65 
 • Wymagania dla władzy lotniczej (Dział B)
 • Zasady współpracy z organizacją projektującą 
 • Przeszłe zmiany w zakresie rozporządzenia 748/2012 (NPA 2019-05)

POST-TEST

PART 21G – Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi certyfikowanej organizacji produkującej, budową systemu zarządzania organizacją, potrzeb w zakresie zapewnienia wymagań sił i środków, zasad współpracy z dostawcami, zarządzania dokumentacją oraz kierunek zmian w wymaganiach.

Grupa docelowa:

Pracownicy organizacji Part 21G, personel nominowany i personel kierowniczy na wszystkich szczeblach oraz personel jakości i działów HR.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie wstępne dla pracowników organizacji Part 21G, ale wymaga uwzględnienia szczegółowych rozwiązań mających zastosowanie w tej organizacji (np. struktura)

Czas realizacji:

Szkolenie wstępne (16h – 2 dni  lub 3 dni on-line)

Wartość dodana:

W czasie szkolenia przedstawia wzory dokumentów stosowanych poza terenem UE, które mogą być akceptowane w organizacji Part 21G.

Szkolenie może być oferowane w wersji szkolenia wznawiającego (1 dzień), szkolenia uzupełniającego (dla zaawansowanych)(1 dzień) oraz szkolenia dla zarządu (5 h)

Prerekwizyt: zapoznanie się z zawartością Part 21 podczęść G

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

PART 21G_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.