PROGRAM SZKOLENIA FMEA W LOTNICTWIE: AS 13004 I RM 13004

FMEA W LOTNICTWIE ZGODNIE Z AS 13004 I RM 13004 – PREWENCJA PRZED DEFEKTAMI NARZĘDZIA JAKOŚCI DLA WSPARCIA APQP&PPAP.

FMEA W LOTNICTWIE ZGODNIE Z AS 13004 I RM 13004 – OPIS SZKOLENIA

Norma AS 13004 została stworzona w celu ustanowienia wspólnej praktyki dla efektywnej identyfikacji, oceny, ograniczania i zapobiegania ryzyku procesowemu. Definiuje metodologię ograniczania ryzyka przy użyciu diagramów przepływu procesu (PFD), analizy PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) oraz planów kontroli. Powinna być stosowana przez organizacje w całym cyklu życia produktu.

ANALIZA FMEA W LOTNICTWIE ZGODNIE Z AS 13004 I RM 13004 – SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA:

Pre – test

 1. Wprowadzenie – AS 13004 z RM 13004 a powiązanie z normą AS 13100:2021.
 2. Terminy i definicje – AESQ.
 3. AESQ Strategia Grupy/SAE- ITC  rozwój nauk technicznych i inżynierskich.
 4. System zapobiegania defektom (APQP i kontrola procesu).
 5. Narzędzia zapobiegania defektom a planowanie jakości.
 6. Wprowadzenie do FMEA.
 7. DFMEA skupienie na funkcjach związanych z wyrobem, PFMEA skupienie na  wszystkich cechach projektu na rysunku.
 8. Format FMEA wg AS 13004.
 9. Ile czasu zajmie ukończenie FMEA zgodnie z RM 13004.
 10. Wielofunkcyjna praca zespołowa i kompetencje, kwalifikacje.
 11. Schemat przebiegu procesu (PFD), mapa procesu – kluczowe pytania (KP).
 12. Macierz charakterystyk.
 13. Zakres PFMEA i dane wejściowe.
 14. Funkcja procesu/wymaganie.
 15. Funkcja procesu i powiązanie z rodzajami potencjalnych uszkodzeń w PFMEA.
 16. Zapewnienie odpowiedniego poziomu szczegółowości opisu potencjalnych skutków.
 17. Potencjalne przyczyny rodzaju uszkodzenia.
 18. Wymagania dotyczące kontroli zapobiegania i wykrywania.
 19. RM 13004: Tabele ocen skutku/występowania/wykrywania.
 20. Metody oceny priorytetu ryzyka.
 21. Kluczowe cechy procesu.
 22. Działania doskonalące.
 23. Kluczowe pytania PFMEA.
 24. Podsumowanie i zakończenie.

Post – test.

Do kogo adresowane szkolenie:

 • Szkolenie adresowanie jest do firm lotniczych, które zamierzają wdrożyć w swojej organizacji metodykę FMEA jako narzędzie prewencji przed defektami i wspierające zespoły APQP – PPAP lub też z racji prowadzonego biznesu zobowiązane są to stosowania wyżej wymienionych.
 • Uczestnikami powinny być osoby, które podczas swoje codziennej pracy zajmują się wymaganiami APQP, FMEA, PPAP: zespoły i liderzy APQP PPAP.

Spodziewane korzyści dla uczestników i firm:

 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu analizy FMEA na zgodność z normą AS 13004 oraz podręcznikiem referencyjnym RM 13004 i normą AS 13100.
 • Poznanie poszczególnych etapów FMEA.
 • Praktyczna wiedza z zakresu FMEA procesu i konstrukcji umożliwiająca zrozumienie oczekiwań klientów oraz samodzielną realizację FMEA.

(żródło: Norma SAE AS 13004, AESQ RM 13004, wspierająca AS 13100:2021, licencja dla Sudhara Polska).

Opracowali: Trenerzy Sudhara Polska, Wydanie 1, 10.06.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.